Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Kynningsrud Prefab bygger ut Skaraborgs Sjukhus Skövde

Bild: Kynningsrud Prefab.
Bild: Kynningsrud Prefab.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 feb 2019

Kynningsrud Prefab i Uddevalla har fått i uppdrag att bygga ut Skaraborgs Sjukhus i Skövde och landar därmed en order värd 290 miljoner kronor. I projektet ingår två nya sjukhusbyggnader med sammanlagt ca 67 000 kvm byggyta. Det är en ökning på ungefär 35 procent jämfört med dagens ytor. Bakgrunden till satsningen är att sjukhuset sedan länge växt ur sina lokaler. Samtidigt vill man etablera ett modernt akutsjukhus där det finns utrymme för att ta in både medicinsk och teknisk utveckling. 

- Med sitt värde på ca 290 miljoner kronor är betongstommarna till utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde vår hittills största order, konstaterar Carl-Johan Appelberg, som är marknadschef för Kynningsrud Prefab i Uddevalla. 

I projektet ingår två nya sjukhusbyggnader med sammanlagt ca 67 000 kvm byggyta. Det är en ökning på ungefär 35 procent jämfört med dagens ytor. Bakgrunden till satsningen är att sjukhuset sedan länge växt ur sina lokaler. Samtidigt vill man etablera ett modernt akutsjukhus där det finns utrymme för att ta in både medicinsk och teknisk utveckling. 

- Västfastigheter och Byggdialog har gett oss ansvaret för att leverera en optimerad och kostnadseffektiv helhetslösning, och Kynningsrud Prefab har medverkat i projekteringen. Det är framsynt av byggherren Västfastigheter och generalentreprenören Byggdialog att se stommarna som en av projektets nyckelentreprenader, berättar Carl-Johan Appelberg. 

I framkant gällande miljö och energibesparing 
Kynningsrud Prefab ligger i framkant när det gäller miljöaspekterna. Företaget använder sedan länge helkrossad ballast istället för naturgrus för att inte utarma ekosystemets naturliga vattenrening. I tillverkningsprocessen ingår fullständig återvinning av slamvatten, spillbetong och restbetong. Ytterligare en stark miljöfördel är att betongstommar lagrar värme. Lagringsförmågan bidrar markant till att kapa de mycket dyra topparna i energiförbrukningen under kalla vinterdagar. 

- På det viset medverkar vår lösning till att sjukhuset kan leva upp till mycket högt ställda mål ifråga om energianvändning. Att byggherre och generalentreprenör så tydligt och allt oftare vill ta vara på vår heltäckande prefabkompetens är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Carl-Johan Appelberg. 

Utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde är ett partneringprojekt, där byggherre, brukare, leverantörer och entreprenörer har ett öppet och nära samarbete i en gemensam organisation.

Bygget beräknas vara helt färdigt 2023. 

 

Annons

Annons

Annons