Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Tillväxten inom Kinas byggnadsindustri avtar

Tabell: Utgångsvärde i miljarder dollar och tillväxtförändring i procent. Byggverksamheten i Kina ökade med 6,1 procent i 2018 jämfört med föregående år. Detta var en marginell förbättring jämfört med 2017- års resultat och expansionstakten avtog klart för branschen som helhet under 2018. Bild: GlobalData
Tabell: Utgångsvärde i miljarder dollar och tillväxtförändring i procent. Byggverksamheten i Kina ökade med 6,1 procent i 2018 jämfört med föregående år. Detta var en marginell förbättring jämfört med 2017- års resultat och expansionstakten avtog klart för branschen som helhet under 2018. Bild: GlobalData
Publicerad av
Markku Björkman - 04 mar 2019

Kinas byggbransch har länge kunnat glädja sig över aktningsvärda tillväxtsiffror, men parallellt med sinande industriproduktion kommer även landets byggnadsindustri under de närmaste fem åren fram till 2023, att präglas av en allomfattande avtagande trend, enligt GlobalData, ett ledande data- och analysföretag.

Som avspegling av den svaga utvecklingen inom byggsektorn reducerades den totala golvytan i nybyggda hus med 1,3 procent 2018 jämfört med föregående års totalsiffra.

- På grund av att myndigheterna har vidtagit åtgärder under de senaste åren för att tvinga fram för många skuldinriktade investeringar i infrastruktur och stadsutveckling, har man samtidigt skapat överkapacitet inom infrastruktur och industri och överutbud när det gäller nya fastigheter. Därför dröjer det länge innan industrin kan förväntas uppnå boom-årens tvåsiffriga tillväxt, säger Danny Richards, ledande ekonom vid GlobalData.

Men i en starkt reglerad ekonomi som Kinas kan regeringen snabbt vända om den ekonomiska politikens riktning. Med tanke på avmattningen på fastighetsmarknaden, som nu präglar hela landet, kommer de lokala myndigheterna sannolikt att försöka uppmuntra efterfrågan genom att minska sådana åtgärder som infördes tidigare för att undvika överhettning på marknaden.

Myndigheterna kan också återgå till nya infrastrukturinvesteringar för att stimulera industrins tillväxt och stödja ekonomin när det behövs. I oktober 2018 utfärdade Kinas regering riktlinjer vars syfte är att öka investeringarna i olika typer av infrastruktur, speciellt ifråga om järnvägar, vägar, vattenvägar och flygplatser.

Dessa politiska åtgärder förväntas garantera för att den årliga tillväxten i byggproduktionen inte saktar ner för mycket. Målet är att stabilisera tillväxten kring 4,5 procent under de kommande fem åren, med potential för något högre tillväxt 2019-2020 ifall nya infrastrukturprojekt kan starta byggfasen utan större dröjsmål, bedömer GlobalData.

- Den kinesiska byggbranschens prestanda kommer att fortsätta att återspegla de kinesiska politikernas ansträngningar när det gäller att ta itu med utmaningen att stödja expansion i ekonomin samtidigt som de finansiella riskerna i samband med överdriven finanspolitisk och monetär stimulans begränsas, sammanfattar, ekonomen Danny Richards vid GlobalData.

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons