Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Nytt sifferbaserat kodningssystem för BIM

På bild från vänster övre rad: Johan Svahn - Arkitema Architects, Shilan Bahmani - AIX Arkitekter, Kristian Kvistgaard - Cedervall arkitekter, Arno De Ryst – LINK Arkitektur. 
Från vänster nedre rad: Johan Lindkvist – Liljewall arkitekter, Filip Westin – C.F. Møller Architects, Shahrokh Kamyab – Tengbom. Inte med på bild: Peter Thyregod Rasmussen, Nyréns Arkitektkontor
Bildkälla: BIM Stockholm
På bild från vänster övre rad: Johan Svahn - Arkitema Architects, Shilan Bahmani - AIX Arkitekter, Kristian Kvistgaard - Cedervall arkitekter, Arno De Ryst – LINK Arkitektur. Från vänster nedre rad: Johan Lindkvist – Liljewall arkitekter, Filip Westin – C.F. Møller Architects, Shahrokh Kamyab – Tengbom. Inte med på bild: Peter Thyregod Rasmussen, Nyréns Arkitektkontor Bildkälla: BIM Stockholm
BIM Type Code är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som ska vara enkelt och tillgängligt för att byggaktörer.
Bildkälla: BIM Stockholm
BIM Type Code är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som ska vara enkelt och tillgängligt för att byggaktörer. Bildkälla: BIM Stockholm
Publicerad av
Redaktionen - 05 mar 2019

Text: Mari-Louise Paulson

 

BIM-projektering används i nästan alla stora byggprojekt. Det är ett bra sätt att samla information i en digital modell och se till att den alltid är uppdaterad. Men det saknas en gemensam benämning för olika byggelement. Det vill gruppen bakom BIM Stockholm ändra på.

 

BIM Stockholm består av åtta arkitektkontor som gått samman och skapat ett kodsystem för att förenkla BIM-processen.

Man ska inte behöva vara specialist för att använda BIM. Vi ville skapa en enkel grundförutsättning så att alla kan läsa och förstå BIM-processen, säger Filip Westin som är BIM Manager på C.F. Møller Architects och en av medlemmarna i BIM Stockholm.

 

Att förenkla var en orsak till samarbete, en annan var viljan att skapa en enhetlighet för olika byggdelar.

– De koder som har använts tidigare har inte alltid hängt ihop. Benämningarna har varit olika beroende på byggherre eller entreprenör. Vilket har gjort att samma byggdel kan ha haft olika beteckningar. Om vi arkitektkontor hela tiden ska anpassa oss efter det så tappar vi dels i vår arbetsprocess och dels i vårt kvalitetssystem. Därför har vi utvecklat det här sifferbaserade kodningssystemet, säger Filip Westin.

 

Började i Danmark

Projektet startades i Danmark av en grupp som heter BIM7AA vars arbete BIM Stockholm har anpassat och utvecklat.

– Det var min BIM-chef i Danmark som insåg att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller BIM jämfört med Danmark. Att vi som arkitektföretag borde driva på och utveckla våra processer. Så vi bjöd in ett par arkitektkontor till samtal, säger Filip Westin och lägger till att under processen har några arkitektkontor hoppat av och andra tillkommit.

 

Han är tydlig med att BIM Type Code inte är ett klassificeringssystem utan koderna beskriver byggdelar, så som en hel vägg eller en hel dörr inklusive karm, blad och trycke. Detta för att systemet ska fungera på samma sätt som de olika BIM-program som finns. Sifferkombinationen går att lägga in i ett textdokument eller i en beskrivning som då ger en koppling mellan byggdelarna i beskrivningen och i BIM-modellen. En annan fördel är att siffror är språkneutrala, och kan användas i olika länder, dock med några undantag som BIM Stockholm sett under utvecklingsfasen.

De justeringar vi har sett behövts i Sverige har vi stämt av med BIM7AA och kommer att jobba tillsammans med dem i fortsatt utveckling, säger han.

 

Filip Westin menar att det är viktigt att BIM Type Code är en öppen standard så att alla kan vara med och bidra. Det ska heller inte kosta något att använda eller kräva en särskild mjukvara. Därför ligger sifferkodningen på BIM Stockholms hemsida, tillgänglig att ladda ned.

Inte bara för Stockholm

Filip Westin säger att även om detta är utarbetat av arkitektkontor har de arbetat nära och tagit hjälp av konstruktionsföretag. Bim Stockholm är också en grupp som arbetar för hela Sverige och inte bara Stockholm som det felaktigt kan uppfattas av namnet.

Det är inte så att vi utvecklar BIM för Stockholm, namnet kom till för att samtliga medlemmar har kontor i Stockholm. Vi har till exempel också kontor verksamma i Umeå, Malmö och Göteborg som är delaktiga. Det vore jättebra om vi fick en spinn-off effekt med lokala communities som diskuterar BIM-frågor, för att göra det enkelt för alla som jobbar med BIM oavsett var man är baserad, avslutar han. 

 

Fakta
BIM Type Code är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som enkelt kan kopplas mot klassificeringssystem så som CoClass, BSAB. Systemet kan användas av hela byggbranschen och kräver ingen tilläggsmjukvara. Den finns tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska.

Annons

Annons

Annons