Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

NCC bygger två skolor i Nacka

Boo Gårds skola i Nacka. Bild: Scharc Arkitektur.
Boo Gårds skola i Nacka. Bild: Scharc Arkitektur.
Sigfridsborgsskolan i Nacka. Bild: Scharc Arkitektur.
Sigfridsborgsskolan i Nacka. Bild: Scharc Arkitektur.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 mar 2019

Nacka kommun har tilldelar NCC uppdraget att bygga Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan med plats för sammanlagt 1 500 elever. Projekten ingår i det strategiska partneringsamarbete som omfattar att utveckla förskolor, skolor och idrottshallar i kommunen. Ordervärdet uppgår till cirka 520 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från NCC.

– Nacka är en växande kommun och behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Genom att samverka med NCC över en längre tid drar vi nytta av tidigare erfarenheter och kan möta behovet av fler hållbara skolor för barn och pedagoger i kommunen, säger Åsa Lundmark, biträdande enhetschef, Nacka kommun.

Boo Gårds skola byggs i tre plan med plats för cirka 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan utökar sin verksamhet för högstadieelever och fokus är att integrera högstadiet på ett bra sätt vid utformning av både inom- och utomhusmiljöer.

Sigfridsborgsskolan i Älta får plats för cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan får en klassisk utformning med klassrum, grupprum och torg fördelade på två plan. Trapporna utformas som stora läktartrappor för att både fungera som trappa och som plats för samlingar.

Miljön är i fokus vid båda skolbyggnaderna för att ge eleverna ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, medvetna materialval och låg energianvändning med bergvärme, frikyla och solcellsanläggning på taket. Även utemiljöerna utformas med bra materialval och delas in i olika zoner för olika åldersgrupper.

Båda skolorna byggs på befintliga tomter där skolorna redan står idag. Boo Gårds skola kommer delvis att rivas innan den nya skolan är klar och eleverna flyttas till provisoriska lokaler. På Sigfridsborgsskolan kan verksamheten fortsätta i den befintliga skolan under hela byggtiden och rivs först när den nya skolan står klar.  

Vid Boo Gårds skola startar arbetet sommaren 2019 och vid Sigfridsbordsskolan har markarbetena påbörjats. De nya skolorna ska stå klara till höstterminen 2021.

 

Annons

Annons

Annons