Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Fortsätter bygga ut Östra länken i Luleå

Bild: Luleå kommun
Bild: Luleå kommun
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 mar 2019

Luleå kommun väljer att fortsätta sitt samarbete med NCC genom att bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå. NCC har nu fått ett uppdrag som innebär att bolaget anlägger 1,8 km vatten- och avloppsledningar och en ny cirkulationsplats. Ordervärdet uppgår till cirka 150 miljoner kronor.

Luleå växer och för att klara av fler invånare behöver stadens vatten- och avloppssystem byggas ut. År 2014 startade projektet Östra länken och utbyggnaden av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Luleå. Nu börjar nästa utbyggnad; Östra länkens fortsättning, uppdelad i sju etapper som beräknas pågå till och med 2026 med en uppskattad budget på totalt cirka 1 miljard SEK.

− NCC har i samverkan med kommunen tidigare genomfört första utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet Östra länken. Nu går vi vidare med utbyggnaden av Östra länkens fortsättning och har tecknat kontrakt för första etappen av de sju, säger Erik Sandström, projektchef Infra, NCC Infrastructure.

I denna etapp ska man anlägga en ny cirkulationsplats i en av Luleås mest trafikerade korsningar och i samma korsning lägga vatten- och avloppsledningar. Den nya etappen kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till luleåborna och det centralt placerade vattentornet.

I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn, i den nya etappen ligger fokus på att bevara känsliga natur- och kulturområden. De tidigera etapperna har bland annat inneburit att bevara rödlistade växters fortlevnad i området.

Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med Luleå kommun. 

Östra länken utsågs 2018 till Årets Bygge och är det första mark- och anläggningsprojektet som fått utmärkelsen. 

Annons

Annons

Annons