Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Bravida gör installationer i 20 våningar högt trähus

Bild: Skellefteå kommun.
Bild: Skellefteå kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 apr 2019

Nyligen stod det klart att Hent har tilldelat Bravida i uppdrag att utföra samtliga installationer när Skellefteå kommun bygger nytt kulturhus och hotell. Installationerna har ett totalt ordervärde om cirka 150 miljoner kronor.

Skellefteå kommun växer och satsar nu på ett nytt kombinerat kulturhus och hotell, en 20 våningar hög träkonstruktion. Bravida har fått i uppdrag utföra alla installationer, i ett samverkansprojekt med det norska byggbolaget Hent. 

– Valet föll på Bravida, eftersom vi har goda erfarenheter från tidigare gemensamma partneringprojekt, säger Vegard Brå som är projektchef på Hent. Vi kände att det fanns en bra samsyn på hur projektet ska genomföras. Bravida finns lokalt i Skellefteå och flera närliggande städer och har även genomfört liknande projekt i området.

Kulturhuset och hotellet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att byggnaden måste ha en hög energiprestanda, vilket ställer höga krav på installationerna. Peter Norrman som är projektchef på Bravida förklarar vad det innebär för installationerna:

– Ventilation och kyla kommer att vara avgörande för att skapa en bra inomhusmiljö. Hela hotelldelen har en fasad av glas och solenergin som släpps in alstrar mycket värme. Det driver upp energianvändningen, men kommer delvis att kompenseras av solceller på taket och fasaden. En annan åtgärd för att få ned energianvändningen är att välja energieffektiva installationskomponenter.

– Sprinkleranläggningen blir en annan viktig del av vårt jobb. I en träkonstruktion är det helt avgörande med ett effektivt brandskydd.

Projektet kommer att sysselsätta runt 40 Bravidamedarbetare. Byggnaden väntas stå klar under 2021.

Annons

Annons

Annons