Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

De vinner markanvisning för Kungsängen i Jönköping

Bild: Willhem.
Bild: Willhem.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 apr 2019

I höstas bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för nybyggnation av bostäder i stadsdelen Kungsängen. Nu är det klart att bidraget som Willhem tillsammans med Forum Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter, vunnit markanvisningen i konkurrens med 13 andra aktörer.  

Markanvisningen avser ett nytt exploateringsområde i östra Jönköping. Här utvecklar Willhem ett småskaligt bostadskvarter bestående av tre mindre huskroppar som tillsammans inrymmer 47 hyreslägenheter om 1-2 rum och kök. De tre volymerna binds samman av loftgångar med god kontakt med såväl gård som gata. Genom omsorg om hela utemiljön skapas förutsättningar för en levande miljö, såväl ekologiskt som socialt. Byggnaden får fasad och stomme i trä, solcellspaneler och bergvärme.

− Vi har tagit fasta på kommunens tydliga stadsbyggnadsidé för området om en mänsklig skala, variationsrikedom och tydliga gränser mellan privat och offentligt, säger Karin Telldén, ansvarig projektutvecklare hos Willhem. Stor vikt har lagts vid gestaltningen av rummen mellan husen och hur husen möter gatorna. Vi ser också stora möjligheter med att bygga i trä, inte minst när det gäller minskad klimatbelastning och möjligheten att skapa en mer spännande arkitektur. 

Byggstart väntas ske under första kvartalet 2020 med färdigställande under 2021.

Annons

Annons

Annons