Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Prefab är enda vägen framåt menar svensk professor

Lars Stehn är professor i byggproduktion och teknik och ser många fördelar med prefab. 
Bild: Luleå Universitet
Lars Stehn är professor i byggproduktion och teknik och ser många fördelar med prefab. Bild: Luleå Universitet
Under miljonprogrammet skedde en intensiv utveckling och man använde prefab som ett slags lego. Bild: Pixabay
Under miljonprogrammet skedde en intensiv utveckling och man använde prefab som ett slags lego. Bild: Pixabay
Det svenska trähusbyggandet har en lång tradition av prefab. Bild: Pixabay
Det svenska trähusbyggandet har en lång tradition av prefab. Bild: Pixabay
Användningen av prefab ökar idag och betongsidan står för 80 procent. Bild: Pixabay
Användningen av prefab ökar idag och betongsidan står för 80 procent. Bild: Pixabay
Publicerad av
Redaktionen - 08 apr 2019

Text: Hanna Engström

Prefab är en viktig teknisk och praktisk lösning inom byggsektorn och den ökar stadigt. Betongprefab dominerar marknaden medan träsidan vinner internationellt renommé.

 

Användningen av prefabricerade byggnadselement ökar och enligt Lars Stehn, professor i byggproduktion och teknik vid Luleå Universitet, finns det både praktiska och ekonomiska fördelar.

Lars Stehn anser att byggföretagen har tagit till sig prefab och det platsbyggda minskar. Han menar att prefab kan spara tid och ha resursmässiga vinster, upp till cirka 30 procent slösas bort under en produktion. Det är bra för produktiviteten att prefab ökar men någon exakt ökningsgrad är svårt att få fram.

– Jag får ofta frågor om prefabs ökning, det är helt klart en viktig fråga. Jag skulle gärna se ett uppdrag att räkna fram ökningsgraden i procent, säger Lars Stehn.

Lång historik

Sverige har en lång tradition av förtillverkade byggnadselement. Prefab kan dateras så långt tillbaka som till 1600-talet och under 1800-talet finns ett flertal exempel, bl.a. Rosendals slott på Djurgården i Stockholm. Men det var först på 1920-talet som det svenska trähusbyggandet med prefab tog verklig fart, först i sågverken och sedan från fabrikerna. På 1960-talet engagerade sig kommuner och större byggföretag i byggandet av småhus. Materialen blev bättre och trähusen började tillverkas i moduler med förinstallerade eldragningar samt vatten och avlopp för att minska byggtider.

Viktiga innovationer

Under miljonprogrammet skedde en intensiv utveckling av prefab. Om man tidigare byggde mer lösryckt blev man nu organiserad och använde prefab som ett slags lego. Man klarade att göra bjälklag med större spännvidd, något som är tekniskt känsligt, och började bygga högre hus med prefab.

Aspekter på prefab

Kostnadsbesparing, snabbhet och exakthet utmärker Prefab. De mest kostsamma delarna måste upp i produktionen snabbt och tidskrävande moment, såsom loftgång och balkong, kan snabbas upp. Dessutom kan tidsplanen fastställas mer noggrant och utnyttjas på bästa sätt. Lars Stehn tycker även att man idag projekterar för mycket i onödan, prefab kan utnyttjas bättre till design och produktion. Riskfaktorer kring prefab är arbetsmiljörelaterade, exempelvis lyft av stora tunga material från lastbilar.

Olika material

Prefab i betong står för cirka 80 procent av marknaden, därefter kommer trä vilket främst används i småhus. Det finns även en mindre andel prefab i betong/stål. På träsidan är prefab väl integrerat då byggföretagen äger sin egen prefabtillverkning. Inom betong har man legat i framkant ända sedan miljonprojektet men man behöver köpa in de prefabricerade byggelementen.

Internationella förfrågningar

Ur ett internationellt perspektiv är Sverige avancerat. Lars Stehn vittnar om att man får mycket förfrågningar från andra länder, nyligen hörde ett stort byggföretag i Australien av sig för råd och information.
– Vi har duktiga företag och har jobbat länge med prefab. Faktum är att vi är världsledande inom trä, säger Lars Stehn.

Miljöaspekter

Forskning visar att boendet, som tidigare stod för den stora miljöpåverkan, idag är bättre isolerat, har ett effektivare värmesystem och använder miljövänligare material. Idag kommer 40 – 50 procent av miljöbelastningen från byggproduktion. Med prefab kan man effektivisera och ha mindre transporter men de måste köra längre sträckor, vilket tyvärr är en stor påverkansfaktor.

Digitalisering

För att få effekt i byggförloppet behöver man kontrollera processen. Ett sätt är att standardisera med prefab samt att införliva digitaliseringen.

– Jag anser att det är den enda vägen framåt. Man måste bygga in kunskap för att inte bli utkonkurrerad som land, säger Lars Stehn.

Han spår vidare att segmentet IT/teknik kommer öka medan hantverket minskar.

– Vi kommer inte ha 100 procent prefab men 100 procent av allt som byggs kommer innehåll prefab, säger Lars Stehn avslutningsvis.

 

Faktaruta

  • Prefab ökar inom byggbranschen
  • Betong står för ca 80 procent av marknaden, trä används främst i småhus.
  • Sverige har en lång och gedigen historia av prefab.
  • Prefab i trä är internationellt erkänd.
  • Lars Stehn, professor i byggproduktion och teknik vid Luleå Universitet, ser ekonomiska, praktiska och tidsmässiga besparingar med prefab.

Annons

Annons

Annons