Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nytt kalkylverktyg ska ge kombinerad kostnads- och klimatkalkyl

Bild: Elecosoft.
Bild: Elecosoft.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 apr 2019

Boverket presenterade nyligen slutrapporten ”Klimatdeklaration av byggnader", där man föreslår regeringen att införa lagkrav vid uppförande av byggnader. Rapporten tipsar också om IT-verktyg som kan lindra den ökade arbetsbelastningen som de nya reglerna skulle innebära för byggföretagen. 

Beräkning av klimatpåverkan är en del av framtidens byggande. Det framgå tydligt i Boverkets rapport till regeringen ”Klimatdeklaration av byggnader” där man föreslår regeringen att införa lagkrav vid uppförande av byggnader. Rapporten tipsar också om IT-verktyg som kan lindra den ökade arbetsbelastningen som de nya reglerna skulle innebära för byggföretagen. 

Bidcons klimatmodul ska man kunna beräkna byggnaders klimatpåverkan genom att CO2-värden är kopplade till mängdningsberäkningarna. Det innebär kort och gott att när kalkylen är gjord i Bidcon så har man också gjort beräkningen av klimatpåverkan. Bidcon genererar en kombinerad kostnads- och klimatkalkyl. Användaren kan ställa upp alternativa lösningar och snabbt få jämförbara värden för både kostnader och klimatdat.

 

En klimatberäkning från Bidcon uppfyller Miljöbyggnad 3.0, det svenska systemet för miljöcertifiering. Klimatmodulen är framtagen i ett samarbete mellan Elecosoft och samhällsbyggnadskonsulten Tyréns.

 

Annons

Annons

Annons