Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ställningsbyggnadsbranschen – utbildning och avmattning

Anders Strömbäck, ordförande i Ställningsbyggarföretagens egen branschorganisation STIB.
Anders Strömbäck, ordförande i Ställningsbyggarföretagens egen branschorganisation STIB.
STIB kommer under 2019 bland annat arbeta för en sund konkurrens.
STIB kommer under 2019 bland annat arbeta för en sund konkurrens.
Publicerad av
Redaktionen - 09 apr 2019

 

Text: Annika Wihlborg

 

2018 har varit något av ett rekordår för ställningsbyggnadsbranschen, liksom för byggbranschen i stort.  Under 2019 ser dock konjunkturläget ut att lugna ner sig lite, vilket medför ett något lägre tempo och en välbehövlig nedvarvning även för ställningsbyggnadsföretagen.

 

– STIB har mycket på agendan under 2019. Vi ska bland annat färdigställa ett partsgemensamt avtal med Sveriges Byggindustrier. Vi är även aktiva och i allra högsta grad delaktiga i Sveriges Byggindustriers arbete med att åstadkomma en sund konkurrenssituation i hela branschen, säger Anders Strömbäck, ordförande i Ställningsbyggarföretagens egen branschorganisation STIB.

 

STIB:s arbete med att utbilda beställare så de blir mer medvetna och kunniga köpare av ställningsbyggnadstjänster fortsätter under 2019, det är en av organisationens högst prioriterade frågor.

 

Vill öka antalet auktoriserade ställningsbyggnadsföretag

 

En av de största utmaningarna under 2019 är kompetensförsörjning eftersom det råder fortsatt brist på kvalificerade svenska ställningsbyggare. Många företag kompletterar därför med ställningsbyggare från andra länder. Under det kommande året fortsätter STIB:s arbete med att utbilda fler svenska ställningsbyggare för att på sikt kunna trygga medlemsföretagens kompetensförsörjning.

 

– Vi kommer även att lägga mycket krut på att öka antalet auktoriserade ställningsbyggnadsföretag under det kommande året. Att vara auktoriserad innebär att företaget ska uppfylla ett antal kriteriekrav som tagits fram för kvalitetssäkring och sundare konkurrens, säger Anders Strömbäck.

 

Vid sidan av kompetensförsörjningsfrågor och att utbilda beställarsidan är just frågan om sund konkurrens en av branschens viktigaste frågor för tillfället. Enligt Anders Strömbäck förekommer det dessvärre en snedvriden konkurrens i branschen, inte minst i form av företag som använder sig av falska utbildningsbevis eller på ett eller annat sätt kompromissar med säkerheten.

 

Teknisk kommitté bevakar utveckling av ergonomiska hjälpmedel

 

STIB har även en teknisk kommitté som följer utvecklingen av ergonomiska hjälpmedel i ställningsbyggarbranschen. Eftersom branschen är relativt liten och begränsad utvecklas sällan ergonomiska hjälpmedel enbart för vår bransch. STIB bevakar därför teknikutvecklingen i byggbranschen i stort, både i Sverige och utomlands, för att se vilka innovationer som kan appliceras på ställningsbyggnadsbranschen.

 

– Vi är med i UEG, en union av branschföreningar med medlemmar från ett tiotal europeiska länder. UEG arbetar bland annat med att ta fram europeiska standarder och för utvecklingen av tekniska och ergonomiska hjälpmedel för ställningsbranschen, säger Anders Strömbäck.

 

Välkommen konjunkturmässig avkylning

 

Även om 2018 har varit något av ett omsättningsmässigt rekordår för ställningsbyggnadsbranschen så betraktar Anders Strömbäck den konjunkturdämpning som väntar under 2019 som positiv. Detta eftersom det ger branschen en välkommen möjlighet till avkylning.

 

– Vi tror framförallt på en dämpning vad gäller bostadsbyggande, medan verksamheten förmodligen kommer att fortgå som tidigare när det gäller renoverings- och ROT-arbeten. Längre fram räknar vi med att se en ökning i infrastrukturbranschen, men det kan nog dröja ett tag, säger han.

Annons

Annons

Annons