Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Bättre inomhusklimat med trådlös kommunikation

Jan Risén är System Development Director på Swegon Operations AB. Foto: Swegon.
Jan Risén är System Development Director på Swegon Operations AB. Foto: Swegon.
Nya generationen av Swegons WISE kan installeras under byggtiden. Lokalerna på varje våningsplan kopplas upp till det trådlösa systemet i takt med att bygget framskrider. Illustration: Jan Rojmar.
Nya generationen av Swegons WISE kan installeras under byggtiden. Lokalerna på varje våningsplan kopplas upp till det trådlösa systemet i takt med att bygget framskrider. Illustration: Jan Rojmar.
Publicerad av
Redaktionen - 10 apr 2019

Text: Christina Linderoth-Olson

 

Dålig luft på kontoret gör att medarbetarna blir trötta och presterar sämre. Med hjälp av digitalisering, Internet of Things (IOT), kan inomhusklimatet styras enkelt och energieffektivt även under ombyggnader i lokalerna. Och utvecklingen på området fortsätter i rask takt mot nästa steg...

 

Inomhusklimatet är viktigt för välbefinnandet, inte minst på arbetsplatser, och borde därför tas på större allvar än vad som ofta är fallet. Rätt hanterat sparas då både energi och kostnader. Idag finns system för behovsstyrt inomhusklimat som är en uppgradering av behovsstyrd ventilation. Swegons senaste version av Wise är tredje generationen.

 

– Med behovsstyrt inomhusklimat placeras flera sensorer (givare) i varje rum. De ger information om temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet som mäts med två olika metoder – VOC, Volatile Organic Compound, det vill säga lättflyktiga organiska föreningar, och CO2 koldioxid. Sensorerna anger också om rummet är befolkat eller tomt, berättar Jan Risén, System Development Director på Swegon Operations AB.

 

 För att få ett bra inomhusklimat kopplas sensorerna trådlöst till byggnadens värme-, kyl- och ventilationssystem. Systemet styr att klimatet blir vad som önskas för tillfället.

Systemet är enkelt att anpassa till nya förutsättningar när lokalanvändningen förändras. När till exempel väggar rivs för att skapa ett kontorslandskap är det lätt att konfigurera om så att systemet fungerar i hela lokalen. Behövs ytterligare givare så monteras batteridrivna sådana enkelt. Ingen kabeldragning behöver göras om eftersom systemet är trådlöst. Numera göra ofta ombyggnader i kontorshus och flexibiliteten uppskattas av fastighetsägare, fortsätter Jan Risén.

 

Det trådlösa systemet kan installeras medan en byggnad uppförs. Varje våningsplan fungerar som en zon som ansluts till den centrala enheten i byggnaden. Lokalerna kopplas upp till det trådlösa systemet i takt med att bygget framskrider.

 

Nästa steg – Big Data i molnet

 

Systemet samlar en mängd data i den centrala enheten som på så sätt får stora kunskaper om lokalerna. Sensor- och systemvärden kan därför anpassa funktionerna till nästan alla tänkbara situationer.

– Nästa steg blir att lägga upp all information i en molntjänst och då tangeras Big Data som kan analyseras för olika ändamål. Beslut kan då fattas baserade inte bara på information om byggnaden utan också på information från till exempel elleverantörer och SMHI. Undre delen av det kommande systemet finns redan. Nu återstår att skapa överdelen med molnbaserade digitala tjänster och detta arbete pågår på många olika håll, säger Jan Risén.

 

Säkerhetsaspekten är en viktig del av Internet of Things som ibland nästan glöms bort. Ett trådlöst klimatsystem måste vara krypterat för att vara driftsäkert. AES, Advanced Encryption Standard, är en standardiserad krypteringsalgoritm som kan implementeras i både hård- och mjukvara. För att knäcka krypteringen behövs oöverskådliga mängder datakraft.

 

FAKTA

Sensorerna i det behovsstyrda inomhusklimatet är batteridrivna. I systemet finns en patenterad radiolösning som gör att de olika delarna kommunicerar genom inbyggda radionoder. Tack vare detta sparas både tid och kostnader under installationen eftersom man slipper kabeldragning och risk för felkopplingar. Uppdateringar till systemets olika delar skickas ut genom radionätet så att verksamheten inte störs.

Källa: Swegon

 

Annons

Annons

Annons