Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ventilationsbranschens kompetensförsörjning ska stärkas under 2019

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation. 
Bildkälla: Svensk Ventilation
Britta Permats, vd på Svensk Ventilation. Bildkälla: Svensk Ventilation
Under 2019 fokuserar Svensk Ventilation bland annat på riktade informationsinsatser mot fastighetsägare.
Bildkälla: Svensk Ventilation
Under 2019 fokuserar Svensk Ventilation bland annat på riktade informationsinsatser mot fastighetsägare. Bildkälla: Svensk Ventilation
OVK-inspektion pågår.
Bildkälla: Svensk Ventilation
OVK-inspektion pågår. Bildkälla: Svensk Ventilation
Kompetensförsörjning och utbildning är prioriterade frågor för Svensk Ventilation.
Bildkälla: Svensk Ventilation
Kompetensförsörjning och utbildning är prioriterade frågor för Svensk Ventilation. Bildkälla: Svensk Ventilation
Publicerad av
Redaktionen - 10 apr 2019

Text: Annika Wihlborg

Mycket är på gång i ventilationsbranschen under 2019. Informationsinsatser som ska stärka fastighetsägares ventilationskompetens, en tekniktävling som ska resultera i innovativa ventilationslösningar för lufttäta hus och utbildningssatsningar som ger fler yrkesverksamma tillgång till formell kompetens är några av de mest aktuella satsningarna.

Under 2019 planerar Svensk Ventilation att genomföra riktade informationsinsatser gentemot fastighetsägare. Syftet är att stärka fastighetsägares kompetens kring ventilationsfrågor. Satsningen föregås av en undersökning där Svensk Ventilation kartlägger fastighetsägares prioriteringar och tankar kring ventilation, bland annat vilka faktorer som driver dem att förbättra eller förändra ventilationen i sina fastigheter. Det kan exempelvis handla om att sänka driftskostnaderna, höja fastighetens värde, att uppfylla kraven för en miljömärkning eller för att få nöjdare hyresgäster.

– Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga för ventilationsbranschen. En ny utbildning till ventilationsmontör på gymnasienivå, inom ramen VVS- och fastighetsprogram, var tänkt att starta hösten 2019. Nu kan starten dock bli uppskjuten på grund av att det tog så lång tid att få en ny regering. När programmet kommer igång påverkar även ventilationsutbildningar inom ramen för Komvux, för vuxna som vill byta spår i sin karriär och utbilda sig till ventilationsmontör, säger Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation.

Ventilationsmontörsutbildning i tre steg

Yrkeshögskolan är ytterligare en viktig utbildningskanal för ventilationsbranschen. I början av 2019 får vi veta vilka yrkeshögskoleutbildningar på ventilationsområdet som beviljas medel. På yrkeshögskolan utbildas bland annat VVS-ingenjörer som kan arbeta som projektledare eller kalkylatorer. Alla dessa yrkesgrupper står högt i kurs bland ventilationsföretagen.

– Många som är yrkesverksamma i ventilationsbranschen saknar formell utbildning, de har istället utbildats internt hos sin arbetsgivare. För att bredda karriärmöjligheterna och ge fler tillgång till formell kompetens startar Installatörernas Utbildningscentrum i samverkan med Svensk Ventilation därför en yrkesutbildning till ledande montör, säger Britta Permats.

Efter slutförd utbildning kan en ledande montör arbeta i en ledande position på ett ventilationsföretag.Efter slutförd utbildning kan en ledande montör arbeta med att samordna projekt, mängda material, planera arbetet och säkra att projekten följer tider och övriga projektförutsättningar.En vidareutvecklad yrkesutbildning i tre steg för ventilationsmontörer planeras också. På medlemsföretagens efterfrågan kommer man även att initiera injusteringsutbildningar som ska leda fram till certifieringar.

Tekniktävling ska resultera i innovativa lösningar

Under 2019 arrangerar även BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, en tekniktävling som är öppen för alla ventilationsföretag. Målsättningen är att få in nyskapande tekniska lösningar på några av ventilationsbranschens utmaningar som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus.  

I tävlingen eftersöker BeBo bland annat lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpor ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten. I kategorin samlings/fördelningslådor söker man även standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast i oktober 2019.

Annons

Annons

Annons