Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Staten köper Adelswärdska huset för 550 miljoner

Arkivbild.
Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 apr 2019

 Ratos har under en tid bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet Adelswärdska huset, Lejonet 4,  omfattande 2 495 kvm, till svenska staten. Fastigheten är granne med statsministerns bostad Sagerska huset. Förhandlingarna har nu lett till en överenskommelse, vilken innebär att svenska staten köper fastigheten.

Överenskommelsen är villkorad av att regeringen, efter Riksdagens godkännande, senast den 19 juli 2019 bemyndigar SFV att fullfölja överenskommelsen.

Ratos erhåller 550 miljoner kronor i samband med försäljningen. Koncernmässigt bokfört värde för fastigheten uppgår till 56 miljoner kronor per 31 december 2018. Priset är ett nytt rekord, motsvarande otroliga 220 440 kr/kvm.

– Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos AB år 1980. Säkerhetskraven i området kring fastigheten har successivt ökat med inskränkningar och hinder för nyttjande av fastigheten som följd, bland annat vad avser restriktioner kring in- och utpassering. Alternativet att SFV övertar fastigheten känns därför logiskt, säger Ratos vd Jonas Wiström.

Ratos har möjlighet att vara kvar i fastigheten fram till och med år 2021.

Annons

Annons

Annons