Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nåiden bygger för LKAB i Kiruna

Vyer över de nya kvarteren. Bild: Tirsén & Aili Arkitekter.
Vyer över de nya kvarteren. Bild: Tirsén & Aili Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 apr 2019

Snart startar bygget av cirka 300 bostäder och ett 50-tal butikslokaler i Kirunas nya stadskärna. Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder kommer att ta emot fastigheterna som en ersättning från LKAB. Projektet gäller kvarteren 7, 8 och 9 i nya Kiruna centrum. Kontrakt mellan LKAB och Nåiden Bygg AB är skrivet.

Bygglovshandlingarna som togs fram i fas 1 är inlämnade och anläggandet i fas 2 startar så snart vinterns tjäle har gått ur marken. Lokalerna för handeln ska stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år.

– Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm. LKAB tar sitt ansvar för att ersätta sakägare och bidra till attraktiva samhällen, och det är glädjande att Kirunabostäder valt den här centrumetableringen, säger projektledare Ingemar Törmä på LKAB.

Totalt är det cirka 69 000 kvadratmeter bruttoarea som ska uppföras i de tre centrala kvarteren med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. Nåiden Bygg AB och projektavdelningen i LKAB Samhällsomvandling har tillsammans med Kirunabostäder som mottagare av fastigheterna tagit fram en samverkansdeklaration för hur arbetet ska bedrivas. Projektkulturen ska präglas av laganda med ledorden respekt, tillit och engagemang.

Kvarteren har ritats av Tirsén & Aili Arkitekter och är en del av det nya Kirunas mest centrala delar. Området ska ha en tät småstadskaraktär, rik på olikheter. Varje kvarter delas fasadmässigt upp i ett antal relativt små huskroppar med egen identitet i form av material, kulörer, höjder, etc. Kvarteren har en blandning av bostäder, kontor, handel, restauranger, caféer och service. Bostadshusen är varierade i tre till fem våningar höga från gårdsnivå. Samtliga enkelsidiga smålägenheter samt de flesta balkongerna ligger mot innergård för att bland annat skapa en bra ljudmiljö. Detta ger dessutom mer stadsmässiga fasader mot gatorna.

 

Annons

Annons

Annons