Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Digital "checklista" ökar brandsäkerheten på byggarbetsplatser

Heta arbeten, till exempel svetsning, innebär stor brandrisk och får därför bara utföras av personer som är certifierade för sådana arbeten. Foto: John Benson
Heta arbeten, till exempel svetsning, innebär stor brandrisk och får därför bara utföras av personer som är certifierade för sådana arbeten. Foto: John Benson
Antalet bränder vid heta arbeten på byggarbetsplatser har minskat på senare, bland annat tack vare Brandskyddsföreningens förebyggande arbete. Foto: Lars Igelström
Antalet bränder vid heta arbeten på byggarbetsplatser har minskat på senare, bland annat tack vare Brandskyddsföreningens förebyggande arbete. Foto: Lars Igelström
Den digitala tillstånds- och kontrollistan för heta arbeten ska höja säkerheten och underlätta arbetet som tillståndsansvarig, bland annat på byggarbetsplatser.
Den digitala tillstånds- och kontrollistan för heta arbeten ska höja säkerheten och underlätta arbetet som tillståndsansvarig, bland annat på byggarbetsplatser.
Nu finns alla möjligheter att jobba digitalt med tillstånd- och kontroll. Listan fungerar bäst på en smartphone eller pad men också från en dator.
Foto: Free-Photo, Pixabay
Nu finns alla möjligheter att jobba digitalt med tillstånd- och kontroll. Listan fungerar bäst på en smartphone eller pad men också från en dator. Foto: Free-Photo, Pixabay
Publicerad av
Redaktionen - 17 apr 2019

Text:  C-G Hanberg

 

Brandskyddsföreningen har lanserat en digital tillstånds- och kontrollista för heta arbeten.  Syftet är att höja säkerheten samt att effektivisera och underlätta arbetet som tillståndsansvarig på fältet, bland annat på byggarbetsplatser. 

 

Heta arbeten kan till exempel vara svetsning eller skärande bearbetning med snabbroterande verktyg samt takarbeten och ogräsbränning.

– För att få utföra sådana arbeten krävs en riskbedömning av arbetet och att teamet som ska utföra jobbet har certifikatet, Heta Arbeten som är ett varumärke. Certifikatet är ett krav från försäkringsbolagen och gäller i fem år. Det utfärdas av Brandskyddsföreningen efter en endagsutbildning hos någon av våra utbildningsarrangörer runt om i landet, berättar Tobias Plantin. Han är Brandskyddsföreningens projektledare för den nya digitala Tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten.

 

Underlättar riskbedömningen

Listanhar flera funktioner för att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och möjliggöra en bättre uppföljning av arbetet. Bland annat är det enklare att kontrollera att alla i arbetslaget har rätt behörighet.

– Att göra rätt riskbedömning är inte alltid lätt. Men med den digitala listan blir det enklare och säkrare. Man kan också lättare utfärda tillstånd på plats eftersom tillståndsgivning och signering sker på samma enhet. Det höjer i sin tur säkerheten genom att förebygga bränder, menar Tobias Plantin.

 

Listan finns på webben

Alla som har certifikatet Heta Arbeten får tillgång till den digitala listan genom att logga in på Mina sidor på www.hetaarbeten.se.

– Listan fungerar bäst på en mobiltelefon eller en läsplatta men kan också nås från en dator. I listan får man även påminnelser om när ett tillstånd startar, löper ut eller avslutas, säger Tobias Plantin.

Brandskyddsföreningen har även tagit fram en ny utbildning för att stärka den tillståndsansvariges roll och öka säkerheten vid heta arbeten.

– Utbildningen heter "Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten".  Den vänder sig till tillståndsansvariga och personer som beställer heta arbeten och behöver fördjupad kunskap, säger Tobias Plantin. Kursen hålls av samma arrangörer som för certifieringsutbildningen. Förkunskapskravet är att deltagaren har ett giltigt certifikat "Heta Arbeten".

 

Tester i skarp miljö

Innan lanseringen testades den digitala listan i skarp miljö inom gruv- och byggindustrin.

– Alla tycker att den är ett jättebra hjälpmedel, berättar Tobias Plantin.

Totalt har sju byggprojekt ingått i testerna. Skanskas tillståndsansvariga för heta arbeten har tillsammans med hetaarbetare och brandvakter genomfört pilottesterna inom byggsektorn.

Den digitala tillståndslistan bidrar till att höja säkerheten i våra projekt. Branschen behöver samverka för att med hjälp av digitala lösningar bli ännu bättre tillsammans, menar Linn Areno, processledare entreprenad på Skanska.

 

Färre bränder på byggarbetsplatser

En av brandorsakerna på byggarbetsplatser är att brännbar isolering av EPS-plast fattar eld när prefabricerade väggelement svetsas ihop eller när armeringsjärn kapas och gnistor uppkommer. Men Brandskyddsföreningens skadeförebyggande arbete för heta arbeten har minskat antalet bränder på byggarbetsplatser de senaste åren.

– Tillbud har förekommit men de har dessbättre inte utvecklats till någon större brand, berättar Tobias Plantin.

Annons

Annons

Annons