Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Arbetsmiljöverkets inspektioner förebygger olyckor bland ställningsbyggnadsföretag

Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket region väst. Bildkälla:Arbetsmiljöverket
Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket region väst. Bildkälla:Arbetsmiljöverket
Att ställningsbyggnadsföretagets arbetsledare kan göra korrekta beräkningar är viktigt för säkerheten. 
Foto: Mia Åkerström
Att ställningsbyggnadsföretagets arbetsledare kan göra korrekta beräkningar är viktigt för säkerheten. Foto: Mia Åkerström
De största riskmomenten när det gäller ställningsbyggande är när man bygger och river en ställning. 
Foto: Mari-Louise Paulson
De största riskmomenten när det gäller ställningsbyggande är när man bygger och river en ställning. Foto: Mari-Louise Paulson
Publicerad av
Redaktionen - 17 apr 2019

Text: Annika Wihlborg

Arbetsmiljöverket genomför regelbundet arbetsplatsinspektioner på ställningsbyggnadsföretag. Inspektionerna fyller många syften, både att förebygga olyckor och främja systematiskt arbetsmiljöarbete ute på företagen. Varje år förekommer såväl allvarliga som mindre allvarliga olyckor med byggställningar, vilket är ett tecken på att inspektionerna verkligen behövs.

– Föreskrifterna gällande arbetsmiljö följs inte alltid så bra av ställningsbyggnadsföretagen. Deras systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbete varierar också avsevärt. När vi gör inspektioner kontrollerar vi förstås säkerheten utifrån ett protokoll, men vi har också en dialog med företaget och diskuterar mycket kring säkerhet och förebyggande arbete, säger Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket region väst.

När Arbetsmiljöverket gör en inspektion på ett ställningsbyggnadsföretag inleder de med att prata om företagets systematiska arbetsmiljöarbete. I det ingår bland annat att identifiera arbetsmiljöriskerna och försöka åtgärda dessa i just det företagets verksamhet.

Korrekta beräkningar oerhört viktiga

– De största riskmomenten när det gäller ställningsbyggande är när man bygger och river en ställning. Då förekommer förstås fallrisker, men även ergonomiska risker. Under våra inspektioner tittar vi bland annat på om de som bygger ställningen har rätt kompetens för det, säger Jörgen Conradsson.

En viktig punkt i inspektionen är att undersöka om ställningsbyggnadsföretagets arbetsledare kan göra korrekta beräkningar för montage av ställningar. Att kunna beräkna exakt hur många infästningar som krävs föra att en byggställning ska vara säker och dimensionerad för den vikt den utsätts för är en mycket viktig kompetens för alla ställningsbyggnadsföretag.

Varierande beräkningskompetens

– Här varierar kompetensen mycket. Somliga företag är bra på att göra korrekta beräkningar, medan andra saknar rätt kompetens för att uppnå ett exakt resultat. En tredje grupp företag förlitar sig istället på de kalkyler som leverantören av byggnadsställningen gör, vilket kan vara vanskligt. Många skulle nog behöva en repetitionskurs i just beräkningslära, i synnerhet om det var länge sen de lärde sig att göra korrekta beräkningar, säger Jörgen Conradsson.

Arbetsmiljöverket tittar även på hur väl eventuella bygghissar är förankrade i byggnadsställningen. Det är inte ovanligt att den aktör som monterat ställningen inte visste att det i ett senare skede skulle monteras en hiss i ställningens spiror, vilket innebär att de inte gjorde några särskilda åtgärder för hissmontaget. Det kan skapa säkerhetsrisker när ett hissföretag senare installerar en hiss på ställningen.

Kan bli striktare krav på säkerhetsutrustning framöver

Ställningsbyggarföretagens egen branschorganisation STIB efterfrågar sedan flera år tillbaks mer resurser för inspektioner på just ställningsbyggnadsföretag från Arbetsmiljöverkets sida. Ännu har inga beslut fattats, men Jörgen Conradsson tycker också att det vore önskvärt om Arbetsmiljöverket hade resurser för att genomföra arbetsplatsinspektioner på just ställningsbyggnadsföretag med en ökad frekvens framöver.

 

– Det finns bra säkerhetsutrustning som verkligen bidrar till att minska risknivån i ställningsbyggnadsbranschen. Ett sådant exempel är PlusGard, ett temporärt skyddsräcke som skyddar ställningsbyggaren under upp- och nedmontering av ställningen. Från marknivå och upp är ställningsbyggaren med PlusGard skyddad från att falla. Ställningsbyggaren får då samma skydd som användaren för vilken han bygger utan att behöva använda säkerhetsselar. Inom ett par år kan det ha blivit ett nationellt krav från Arbetsmiljöverkets sida att samtliga ställningsbyggnadsföretag ska använda PlusGard eller liknande skyddsräcke, säger Jörgen Conradsson.

Annons

Annons

Annons