Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Arkelstorp förskola en av flera konceptförskolor

Bild: Konceptförskolan kan byggas med fyra, sex eller åtta avdelningar.
Bild: Konceptförskolan kan byggas med fyra, sex eller åtta avdelningar.
Publicerad av
Redaktionen - 06 maj 2019

Text: Mari-Louise Paulson

 

Kristianstads kommun växer. Under de senaste åren har befolkningen har ökat stadigt och det gäller framför allt barn och äldre. Något som kommunen beräknar ska fortsätta. Tillväxten i invånarantalet och flera uttjänta förskolebyggnader har fått kommen att storsatsa på nya förskolor. Arkelstorp förskola är en av sex konceptförskolor som just ny byggs eller planeras.

 

Konceptförskolan i Arkelstorp som ska bli en förskola med sex avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad inflyttning är 2020. Orsaken till behovet av nya förskolor är Kristianstad rekordhöga bostadsbyggandet som ger en ökad efterfrågan på skola och förskola och att många barn som föds i kommunen. Dessutom har man flera förskolor som är uttjänta.

– Vi har haft många förskolor i samma ålder som har gjort sitt. Därför fanns det ett stort behov av att bygga nya, och riva gamla,sägerSven-Örjan Olsson, projektledare för projektet på Kristianstads kommun som är byggherre.

Bygger flera förskolor enligt samma koncept

1,5 miljarder har kommunen bestämt att satsa på ett flertal förskolor där många, bland annat Arkelstorps förskola, som är en så kallade konceptförskola. Fyra förskolor håller på att byggas efter samma koncept och är i olika skeden. En femte Hjärtebacke förskola, är i anbudsskedet. Fördelen med konceptförskolorna är att de enkelt så att anpassa efter behov och antalet avdelningar kan utökas eller minskas.

– Vi bygger ett antal förskolor där vi har samma planlösning på förskolan som man kan bygga i varianten på 4, 6 eller 8 avdelningar och en eller två vångar, sägerSven-Örjan Olsson.

Just nu är bygget som alltså beräknas stå klart 2020 igång. 1880
 kvadratmeter bruttoyta ska rymmas i en huskropp. Stommen, som är en betongstomme, är rest.

Fakta: Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad

Byggherre: Kristianstads kommun

Totalentreprenör: Consyd AB

Arkitekt skiss: PE projektengagemang, före dettaTemagruppen Sverige AB

 Värde: 72 Mkr

Entreprenadform: totalentreprenad

Byggtid: oktober 2018 till augusti 2019.

 

Annons

Annons

Annons