Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Norge mot strömmen


Byggmarknaden i Norden - Norge mot strömmen, foto: Industrifakta & Mickael Tannus
Byggmarknaden i Norden - Norge mot strömmen, foto: Industrifakta & Mickael Tannus
Publicerad av
Redaktionen - 06 maj 2019

I sin senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden redovisar analysföretaget Industrifakta att den förväntade inbromsningen av ekonomin påverkar stora delar av Norden på bred front. Det är inte bara BNP-tillväxten som dämpas utan även bygginvesteringarna förväntas utvecklas i sämre takt framöver. Det finns dock skillnader mellan de nordiska länderna. 

I genomsnitt förväntas BNP-tillväxten uppgå till drygt 1,5 procent årligen under 2019 och 2020 i Sverige, Danmark och Finland. Husbyggandet beräknas under samma period minska i omfattning på den Svenska marknaden medan Danmark förväntas nå en svag ökning och Finland spås få en horisontell utveckling. I en mer positiv riktning går däremot Norge. Där förväntas tillväxten i ekonomin accelerera och de samlade husbyggnadsinvesteringarna väntas växa i stabil takt.

Källa: Industrifakta AB

Annons

Annons

Annons