Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

SKB välkomnar obligatoriska solceller

SKBs kvarteret Lysosomen i Stockholm är ett av årets byggstarter med solceller på taket. Bild: Arkitema Architects.
SKBs kvarteret Lysosomen i Stockholm är ett av årets byggstarter med solceller på taket. Bild: Arkitema Architects.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 maj 2019

SKB har ett aktivt hållbarhetsarbete och välkomnar det förslag som bostadsminister Per Bolund  presenterat, vilket handlar om att göra tak med solceller obligatoriska i nyproduktion.

– Bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det innebär att vår bransch kan göra stor skillnad. Hållbarhet och långsiktighet är en del av SKBs DNA och energismarta lösningar som solceller är en av flera viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef.

Under förra året skrev SKB under SABOs klimatinitiativ där målsättningen är att vara fossilfria senast år 2030, samtidigt som energianvändningen ska minska med 30 procent.

– För att uppnå våra högt uppsatta mål kan vi inte bara vara energismarta när vi bygger nytt, där har vi redan lyckats. Det gäller också att öka andelen förnybar energi i befintliga fastigheter så där installerar vi solceller om det är möjligt. För att även energieffektivisera installerar vi värmeåtervinningssystem, byter ut ventilationsaggregat, tilläggsisolerar och renoverar fönster, säger Johan Jarding.  

Ny hållbarhetsstrategi
De senaste åren har SKB gjort ett analysarbete som ligger till grund för den nya hållbarhetsstrategi som antogs under 2018 och som är helt integrerad i SKBs affärsplan. Tidigare i år  anställdes Pernilla Enkler som hållbarhetschef. 

– Vi har gjort en kartläggning av vårt klimatavtryck och ställer krav på energibesparing. Men hållbarhet är mer än klimat och energi, det handlar också om en sund ekonomi och att vara en aktiv samhällsbyggare. Där har vi inom SKB en stor fördel då den kooperativa hyresrätten är en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger Pernilla Enkler.

Annons

Annons

Annons