Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Byggande av handelsfastigheter minskar

Publicerad av
Redaktionen - 15 maj 2019

Swedish Shopping Centre Directory, SSCD, genomförde nyligen en kartläggning tillsammans med HUI Research , NCSC och fastighetsanalystjänsten Datscha. Den projekterade ytan uppgick till ca 1,9 miljoner kvadratmeter och har minskat med nära 12 procent, motsvarande ungefär 260 000 kvadratmeter sedan förra året och är den lägsta noteringen sedan SSCD började kartlägga

handelsprojekt.

Toppnoteringen för byggandet inom handeln var 2017 då volymen för planerade projekt uppgick till 2,6 miljoner kvadratmeter.

- Förklaringar till nedgången kan vara ökande e-handel och ett förändrat konsumentbeteende. Även en oro för en eventuell stundande lågkonjunktur kan ha påverkat projekttakten, säger Johanna Torstensson, Affärsområdesansvarig på Datscha.

Uppgång för logistikfastigheter

Den höga tillväxt som vi haft i Sverige är på väg mattas av.

- Samtidigt som det blåser snålt kring handelsfastigheter öser investerare pengar över logistiksegmentet, enligt Kristina Andersson Global, Head of Research på Datscha på Datscha.

Första kvartalet i år ökade transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter med 275 procent jämfört med samma period föregående år. Det var den snabbaste ökningen av alla, vilket gjorde att logistiksegmentet hade näst högsta transaktionsvolym under kvartalet, enligt Datscha.

-Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteende utan också kraven på snabba leveranser och efterfrågan på logistikbyggnader ökar därför kraftigt, säger Kristina Andersson.

Annons

Annons

Annons