Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Byggstart för Lund C/Clemenstorget

Den första etappen i ombyggnationen av Clemenstorget delas in i fyra sektioner, där gång- och körbanor på norra och östra sidan torget blir klara först.
Den första etappen i ombyggnationen av Clemenstorget delas in i fyra sektioner, där gång- och körbanor på norra och östra sidan torget blir klara först.
Publicerad av
Redaktionen - 15 maj 2019

Lund C ska byggas om för att kunna svara upp mot ett ökat resande. Detta kommer att ske genom ett antal delprojekt. Först ut är Clemenstorget och byggstart är snart; under vecka 21 etablerar sig entreprenören Älmby AB på platsen.

Clemenstorget kommer att byggas om i två etapper. I den första etappen ingår, utöver större delen av torgytan, även den norra och östra gång- och körbanan samt en del av S:t Petri kyrkogata. I gestaltningen av torgytan eftersträvas en urban plats både för de som är på språng och för de som vill stanna upp en stund. Utöver spårvägshållplatsen kommer de gestaltande inslagen att sätta karaktär på torget, till exempel de konstnärligt utformade spetstaken och lekpaviljongerna för de små.

Ombyggnaden börjar med ledningsarbete i norra körbanan, vilken inkluderar korsningen Spolegatan-Bangatan. Arbetet i korsningen kommer, för att störa trafiken så lite som möjligt, att ske under Kristi himmelfärdshelgen (30 maj – 2 juni). För att hinna med detta kommer arbetet att ske även kvällstid, eventuellt också någon natt.

Annons

Annons

Annons