Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Nybyggd skola möter framtidens krav

Den konstnärliga utsmyckningen på nybyggda Kulltorpskolan visar motiven ”Ljusvågor”, här gestaltning av mossa på en vägg. Fotograf: Mårten Svensson, Kristianstads kommun
Den konstnärliga utsmyckningen på nybyggda Kulltorpskolan visar motiven ”Ljusvågor”, här gestaltning av mossa på en vägg. Fotograf: Mårten Svensson, Kristianstads kommun
Även skolans utemiljö börjar ta form och inbjuder till lek. Fotograf: Mårten Svensson, Kristianstads kommun.
Även skolans utemiljö börjar ta form och inbjuder till lek. Fotograf: Mårten Svensson, Kristianstads kommun.
Publicerad av
Redaktionen - 16 maj 2019

Text: Hanna Engström

Trots om- och tillbyggnader var Kulltorpskolan i Kristianstad i behov av större utrymmen och modernisering. Den ursprungliga byggnaden från 1960-talet hade gjort sitt och beslutet togs att riva och bygga nytt. 

 

Kulltorpskolan i Kristianstads östra skolområde har de senaste åren varit en skola för förskoleklass upp till sjätte klass, med en klass per årskull. Totalt har skolan inrymt cirka 200 elever. Under åren har den s.k. ”villan” för fritidsverksamhet tillkommit och en tillfällig paviljong etablerats för att lösa ett ökat lokalbehov för årskurs 6.

 

Behövde bygga nytt
Till slut gick det inte längre skolan hade byggts till i omgångar men kunde ändå inte tillgodose behovet av större och moderna lokaler. En upprustning av skolan till modern standard och rätt nivå ansågs vara för kostsam, man tog då beslutet att riva och bygga nytt. Så i augusti 2017 påbörjades arbetet med att bygga en helt ny skola och skolgård. Budgeten sattes till 178 miljoner kronor och allt beräknas stå klart till skolstarten hösten 2019.

Beställare var Kristianstads kommun och uppdraget, totalentreprenaden, gick till Peab. Så snart rivningsarbetet var klart påbörjades arbetet med att uppföra en skola om cirka 7500 kvm i två plan.

Satsning på skolor            

Kulltorpskolan är ett av tre stora skolprojekt som Kristianstads kommun genomför. De uppgår tillsammans till 770 miljoner kronor vilket signalerar ett tydligt fokus.

– Just nu är vi i slutfasen av ombyggnaden, berättar Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen på Kristianstads Kommun.

Skolverksamheten återupptas i juni och när grundskolan öppnar i augusti 2019 kommer man erbjuda två klasser per årskull och tillhörande fritidsverksamhet, nytt storkök och en idrottshall.

Avancerad byggnad

Utmärkande för projektet är att man bygger in mycket teknik. Det ska vara funktionellt och tillgänglighetsanpassat. Höga krav har också ställts på att den nya skolan ska uppnå miljöbyggnad Silver, vilket innebär 14 indikatorer bland annat i fråga om värme, energibesparing och dagsljus. Den nya skolbyggnaden blir exempelvis utrustad med solceller.

En tidskapsel för framtiden

En rolig detalj är att barnen på skolan har fått vara med och ta fram en tidskapsel från 2018. En trälåda fylldes med brev till framtiden, mynt, fotocollage samt pärlplattor och placerades på cirka en meters djup på skolgården.

Faktaruta

  • Den ursprungliga Kulltorpskolan i Kristianstads kommun har rivits och man bygger nytt.
  • Peab har totalentreprenaden
  • Projektet, som uppgår till 178 miljoner kronor, inleddes i augusti 2017 och skolan kommer stå klar för inflyttning i juni 2019.

Annons

Annons

Annons