Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nya Lingenässkolan får formen av ett stadslandskap

Lingenässkolan gränsar till Kristianstads Vattenrike. Skolan ska passa in i landskapet och får en modern form. Illustration: Horisont Arkitekter.
Lingenässkolan gränsar till Kristianstads Vattenrike. Skolan ska passa in i landskapet och får en modern form. Illustration: Horisont Arkitekter.
Publicerad av
Redaktionen - 17 maj 2019

Text: Christina Linderoth-Olson

 

Antalet elever i norra Kristianstad ökar. Därför beslöt kommunen efter en utredning för att bygga en helt ny skola som ska främja integration och förena områden med olika boendeformer. En skola som börjar bli redo för start.

                        

Kristianstad är omgivet av Helge å och strandängar och skolan gränsar till det unika Vattenriket. Läget har påverkat utformningen av skolan som ska rymma grundskola upp till årskurs 6 för runt 700 elever, särskola för 50 elever samt en personalstyrka på 150 personer.

 

– Lingenässkolan får ett modernt formspråk. Den sprids ut på sju byggnader i trä, tegel och betong med lågmäld prägel, ungefär som i ett stadslandskap. Två hus med lektionssalar uppförs i två våningar. Övriga byggnader är i ett plan. Förråd och garage tillkommer. Skolan byggs som en del av det omgivande landskapet och det blir mycket grönt mellan husen, säger Mikael Gustafsson på Horisont Arkitekter i Malmö som varit med från projektets start 2012.
 

Färg och materialval inspirerade av naturen

Interiörernas färgsättning och materialval bygger på naturtema. Varje hus får sitt tema, till exempel äng eller skog i enkla naturmaterial. Skolan byggs för att certifieras som Miljöbyggnad silver med särskilda krav på energianvändning och miljöriktiga produkter. En del hus förses med gröna tak medan andra får solceller. 
 

– Skolan får ett helt nytt pedagogiskt upplägg som vill skapa möjligheter till mer än traditionell klassrumsundervisning och detta är speciellt för just Kristianstad. Personaltätheten blir hög och man kommer att jobba mycket i mindre grupper. Ytor motsvarande klassrum kan delas upp i flera avskilda enheter. Skola och fritid integreras på så sätt att lokaler för undervisning och fritidsaktiviteter används för båda ändamålen, berättar Mikael Gustafsson.

 

I nybygget ingår även en idrottshall som ska rymma all typ av inomhusidrott, bland annat en handbollshall i fullstorlek på 20 x 40 meter. Bibliotek, restaurang och ateljéer tillkommer också.

 

 

FAKTA

Nybygge av Lingenässkolan i Näsby, Kristianstad

Byggherre: Kristianstad kommun

Arkitekt: Horisont Arkitekter AB

Generalentreprenör: Thage i Skåne AB

Totalyta: 11 900 kvadratmeter

Byggstart: Juni 2017

Beräknas vara klart: Hösten 2019

Annons

Annons

Annons