Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering

Karolina Brick, miljöchef på Risbyggen.
Karolina Brick, miljöchef på Risbyggen.
Publicerad av
Redaktionen - 21 maj 2019

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Behovet av cirkularitet i hela värdekedjan förtydligas och alla branschens aktörer uppmanas använda riktlinjerna som sin basnivå.

Det finns drygt 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort.

–  Byggsektorn står för en stor del av allt genererat avfall i Sverige. Om vi ska klara de miljöutmaningar som vi står inför är det av stor vikt att höja tempot i arbetet för en ökad cirkularitet, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står Riksbyggen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB  och Sveriges Allmännytta.

Riktlinjerna slår bland annat fast att materialinventering alltid ska göras före rivning och att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt. Material- och avfallshanteringsplanen ska också kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall. 

Annons

Annons

Annons