Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Biologiska mångfaldens dag

Riksbyggen BRF Malmöhus nr 22 invigde nyligen fem bikupor och nya biotoptak.
Riksbyggen BRF Malmöhus nr 22 invigde nyligen fem bikupor och nya biotoptak.
Publicerad av
Redaktionen - 22 maj 2019

Den 22 maj är det den internationella dagen för biologiska mångfald. Många arter är idag hotade eller under stark press. Riksbyggen arbetar för att öka den biologiska mångfalden, både när de bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det framgår av Naturvårdsverkets rapportering till EU som görs vart sjätte år. Många fjärilsarter och skalbaggar har det svårt att överleva på sikt och resultatet visar att ekosystemtjänster som pollinering är hotade, enligt rapporten.

– Sedan ett antal år arbetar vi på Riksbyggen aktivt med att bidra till en ökad biologisk mångfald. Till exempel gör vi en ekosystemtjänstanalys i varje nytt bostadsprojekt. Analysen är en del av vårt unika hållbarhetsverktyg, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen

Riksbyggen har utvecklat hållbarhetsverktyget för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt nya hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick.

Genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp fågelholkar till insektshotell till plantering av olika växter.

– Nyligen invigde bostadsrättsföreningen Malmöhus 22 fem bikupor som placerats på biotoptak. Ett jättebra exempel på en multifunktionell lösning som bidrar till flertalet ekosystemtjänster, säger Karolina Brick.

Annons

Annons

Annons