Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nya Sånnaskolan – ett stort projekt

Sånnaskolan delas upp i tre byggnadskroppar. Två är avsedda för undervisning och en ska rymma matsal, specialsalar samt administration. 
Illustration: New Line Arkitekter AB.
Sånnaskolan delas upp i tre byggnadskroppar. Två är avsedda för undervisning och en ska rymma matsal, specialsalar samt administration. Illustration: New Line Arkitekter AB.
Sånnaskolan får ljusa fasader med inslag av färg. 
Illustration: New Line Arkitekter AB.
Sånnaskolan får ljusa fasader med inslag av färg. Illustration: New Line Arkitekter AB.

Nya Sånnaskolan i Åhus byggs i två plan. Vy över entrén. 
Illustration: New Line Arkitekter AB.
Nya Sånnaskolan i Åhus byggs i två plan. Vy över entrén. Illustration: New Line Arkitekter AB.
Publicerad av
Redaktionen - 22 maj 2019

Text: Christina Linderoth-Olson                  

 

Nya Sånnaskolan i Åhus ska ta emot 720 elever år 2020. Önskemål från byggherren Kristianstad kommun är att nybygget ska bli ekonomiskt, energieffektivt, driftsäkert och ha hög säkerhet.

 

Sånnaskolan blir en F6-skola med förberedande klass och årskurs 1–6. New Line Arkitekter AB, som just nu gör bygghandlingar åt totalentreprenören, har varit med från första skissen och gjort programmet.

 

– Projektet hade många utmaningar så det gällde att hitta rätt från början. Skolan ska bli skofri av hänsyn till ljudnivå och trivsel. Av säkerhetsskäl skapas bara tre ingångar varav den ena går till matsalen, säger arkitekt Joakim Faritzon.

 

I projektet ingår att befintliga sammanfogas med nybygget. Inom skolans område finns redan två idrottshallar som nu kopplas ihop med ytterligare en som ska byggas. Förutom dessa finns också en förskola på tomten. Idrottshallarna och förskolan ska vara i drift under hela byggprocessen vilket innebär en utmaning.

 

Undervisning, matsal och administration

 

Skolan är uppbyggd av tre byggnadskroppar - två delar för undervisning och en del för matsal, specialsalar samt administration. Byggnaderna ligger samlade kring den centrala entréhallen som delar av skolans funktioner med undervisning på ena sidan där det alltså blir skofritt. På andra sidan placeras matsal, trä- och syslöjd samt administration och där får alla ha skor.

– I entréhallen finns ”Kunskapstrappan” som är husets nav. Det ska vara lätt att orientera sig i huset och alla får lika långt till navet, fortsätter Joakim Faritzon.

 

Interiör i trä med stora fönster
Interiören blir ljus med vita väggar samt dörrar och väggbeklädnader i askträ, grått och inslag av varma färger. Stora takljus släpper ner ljus i byggnaderna. Hål i bjälklagen gör att ljuset från de stora takljusen når ner till bottenplanen och ger en öppen känsla i byggnaderna.

Utvändigt har byggnaderna en enkel utformning med kraftiga takutsprång. Fasaderna är av tegel och betong med sandstensfärg.

 

Markarbetet startade i maj-juni och grundläggningen i augusti 2018. Den nya skolan och idrottshallen får en yta på totalt 11 000 kvadratmeter. Sånnaskolans elevantal kommer att utökas från dagens 500 till 720. Landskapsarkitekten från Tengbom Arkitekter har gett den stora tomten nya lekmiljöer med träd, grönska och rejäla ytor.

 

FAKTA

 

Projekt: Nybyggnation av Sånnaskolan i Åhus.

Byggherre: Kristianstad kommun

Totalentreprenör: Thage i Skåne AB

Arkitekt: New Line Arkitekter AB

Landskapsarkitekt: Tengbom Arkitekter

Byggstart: Maj 2018

Klart: Maj 2020

Totalyta: 11 000 kvadratmeter

 

 

Annons

Annons

Annons