Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nya Vikenskolan får fler ytor för samlingar och idrott

Nya Vikenskolan blir en modern och funktionell skola med en helt nyanlagd skolgård. Illustration: Arkitektlaget Skåne
Nya Vikenskolan blir en modern och funktionell skola med en helt nyanlagd skolgård. Illustration: Arkitektlaget Skåne
Kök, matsal, specialsalar och bibliotek byggs till Nya Vikenskolan.
Kök, matsal, specialsalar och bibliotek byggs till Nya Vikenskolan.
Nya Vikenskolan kommer att kunna ta emot cirka 800 elever.
Nya Vikenskolan kommer att kunna ta emot cirka 800 elever.
Publicerad av
Redaktionen - 22 maj 2019

Text: Annika Wihlborg

 

Ny pågår byggande av Nya Vikenskolan i Höganäs kommun för fullt. I projektet, som beräknas stå klart i januari 2021, ingår en ny F-9 skola, en idrottshall, ett skolkök, en helt ny skolgård och en ny trafiklösning som ska underlätta hämtning och lämning av elever.

 

− Vi har delat in projektet i två stora etapper. I etapp ett ingår ett nytt kök, matsal, specialsalar och bibliotek. Det kommer att stå klart i början av sommaren 2019. Parallellt med den andra etappen kommer skolans befintliga idrottshall och omklädningsrum att renoveras. Samtidigt byggs en ny mindre idrottshall, säger Daniel Svanberg, byggprojektledare på Höganäs kommun.

 

Plats för 800 elever

Nya Vikenskolan kommer att kunna ta emot uppemot 800 elever. De nya köket, som även ska leverera mat till Vikens förskolor, kommer att kunna producera drygt 1000 portioner per dag. En utmaning i projektet är att planera logistiken på ett sådant sätt att den befintliga skolverksamheten kan finnas kvar under byggtiden. Vilket bland annat görs med hjälp av provisoriska moduler. Biblioteket som byggs ska fungera som skolbibliotek och eventuellt även vara tillgängligt för allmänheten utanför skoltid.

 

Tre ytor för idrott

− Ett önskemål från elever och lärare på skolan var dels tre ytor för idrott och dels en plats för större samlingar. Vi kommer att bygga en läktare och en cylinderformad scen. Vad gäller tillgången på idrottshallar så kan den befintliga idrottshallen, som ska renoveras, skärmas av till två. Tanken med den mindre och nybyggda idrottshallen är att den ska fungera som ett komplement till den större, säger Daniel Svanberg.

 

Faktaruta; Nya Vikenskolan, ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken

Byggherre: Höganäs kommun

Totalentreprenör: Byggmästaren i Skåne

Arkitekt: Arkitektlaget Skåne

Byggkostnad: 300 miljoner kronor

Omfattning: 10400 kvadratmeter

Tidsram: Byggstart november 2017, beräknas stå klart januari 2021

Annons

Annons

Annons