Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Skellefteå kulturhus – många aktörer i världens högsta byggnad av trä

Oskar Norelius och Robert Schmitz, på White arkitekter är ansvariga arkitekter för Skellefteås nya kulturhus Sida vid sida. Foto: Thomas Zaar
Oskar Norelius och Robert Schmitz, på White arkitekter är ansvariga arkitekter för Skellefteås nya kulturhus Sida vid sida. Foto: Thomas Zaar
Sida vid sida som består av två huskroppar ska bli världens högsta trähus. Konstruktionen bygger på att den högre delens stomme samverkar med den lägre byggnadens vilket gör att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. 
Illustration: White
Sida vid sida som består av två huskroppar ska bli världens högsta trähus. Konstruktionen bygger på att den högre delens stomme samverkar med den lägre byggnadens vilket gör att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. Illustration: White
Sida vid sida som består av två huskroppar ska bli världens högsta trähus. Konstruktionen bygger på att den högre delens stomme samverkar med den lägre byggnadens vilket gör att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. 
Illustration: White
Sida vid sida som består av två huskroppar ska bli världens högsta trähus. Konstruktionen bygger på att den högre delens stomme samverkar med den lägre byggnadens vilket gör att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset. Illustration: White
Skellefteå̊ Kulturhus ska bli en ny mötesplats i staden. Här kan man ta del av kultur eller bara vara. Träinslagen är det som format interiören. Här har man valt att lämna stommen av korslimmat trä och pelare är i limträ synligt. 
Illustration: White
Skellefteå̊ Kulturhus ska bli en ny mötesplats i staden. Här kan man ta del av kultur eller bara vara. Träinslagen är det som format interiören. Här har man valt att lämna stommen av korslimmat trä och pelare är i limträ synligt. Illustration: White
Flexibla foajéer som går att ställa om för olika typer av kulturproduktion. 
Illustration: Mir
Flexibla foajéer som går att ställa om för olika typer av kulturproduktion. Illustration: Mir
Publicerad av
Redaktionen - 27 maj 2019

Text: Mari-Louise Paulson

Byggandet av Skellefteås nya kulturhus Sida vid sida har startat. Tanken med huset är att skapa en mötesplats där besökare kan ta del av kultur och se processen bakom. Det ska också bli världens högsta byggnad i trä.

Det nya Kulturhuset i Skellefteå är ritat av White arkitekter, totalentreprenör är det norska bolaget HENT och beställare samt hyresgäst är Skellefteå kommun.
Det är spännande på så många olika nivåer. Skellefteå har bestäm sig för att satsa på att göra stadskärnan mer attraktiv för att folk ska stanna i staden och där har kulturen en given plats, säger Oskar Norelius, på White arkitekter, somtillsammans med Robert Schmitz är ansvariga arkitekter för projektet.

Sida vid sida – hög och låg
Det nya kulturhuset har två kroppar, en hög och en låg. Den lägre byggnaden ska rymma kulturverksamheten som kommer att visa upp färdiga produktioner och arbetsprocessen bakom. När byggnaden står klar ska Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna Nordlander finnas i huset.

Den andra delen blir ett 20 våningar högt hotell med konferens och eventverksamhet. Det är den kombinationen som gör att lokalerna kan utnyttjas effektivt och därmed ge projektet ekonomiska förutsättningar både nu och i framtiden.
Byggnaden måste hålla i tiden och även tåla att drivas på ett annat sätt om 20 år, säger arkitekten och exemplifierar med kulturhusets flexibla foajéer och scener som kan ställas om efter behov och ta emot evenemang av olika storlek och karaktär.

Gammal tradition av träbyggnader
Valet av materialet baseras på stadens långa tradition av träbyggnader. Något som också har gjort projektet till en förebild inom hållbar design och konstruktion.
– Vi har jobbat med två olika fasader, i den lägre volymen ville vi få in taktila material i stadsbilden med mycket trä i fasaden. Husets specialutvecklade fackverk i limträ och stål möjliggör en synlighet så att fasaden kan ge både insyn och utsikt. Invändigt består stommen av korslimmat trä i stabiliserande kärnor, väggar samt bjälklag, medan pelare är i limträ.
Vi ville visa upp träkonstruktionen så vi klär inte in stommen utan de bärande fackverken och pelarna är det som ger karaktär åt rummen så att besökare kan förstå hur huset är sammansatt, säger
Oskar Norelius.

Koncept för konstruktionen är gjord i samarbete med den norska byggingenjören Florian Kosche och fungerar så att den högre volymens stomme samverkar med den lägre byggnadens, så att krafter fördelas ut genom hela kulturhuset.

Hissar
I hotelldelen kommer restaurant och spa ligga högst upp, något som också kommer att bli en offentlig attraktion med många besökare. Därför ställs höga krav inte minst på hissar och deras kapacitet. Styvheten i hisschakten som utformas i korslimmat trä har studerats och tyngd tillförts de översta våningarna för att besökare inte ska känna av svängningar vid kraftig vind. 

Hållbarhet och brandsäkerhet
Hållbarhetsfrågan är central för hela projektet och arbetsgruppen har tittat mycket på energieffektivisering och livscykelspåverkan, framför allt när det gäller stommar.  
– Vi tittar på all energianvändning och hela byggprocessen för att få en bild av husets miljöpåverkan och där ser vi en stor fördel med trä, säger arkitekten.

En viktig fråga när det gäller all typ av träbyggnad är frågan om brandskydd, där framhåller arkitekten att massivträ har goda egenskaper eftersom träet förkolnar på ytan om det blir för varmt och därmed saktar ned brandens påverkan. Här har man arbetat aktivt för att minimera skaderisken vid en eventuell brand och har till exempel helsprinklat och dimensionerat högdelens stomme så att den kan motstå brand i 120 minuter så att huset hinner utrymmas.

Fasad med skyddande glas

Hotellets höga del skyddas av en transparent glasfasad för att träet inte ska exponeras för hårt väder.

– Mellan glasfasaderna sitter ett rörligt solskydd som möjliggör en 100 procentig uppglasning på hotellet. Det gör att man kan se stommen genom glaset, men också att man vintertid kan släppa in det ljus som finns, och på sommaren stänga ute både värme och ljus. Så att byggnaden fungerar hela året, säger Oskar Norelius.

Fakta: Skellefteå kulturhus
Projekt: Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Byggherre: Skellefteå kommun
Totalentreprenör: HENT Sverige AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggtid: oktober 2018 till maj 2021
Värde: 600 Mkr

Annons

Annons

Annons