Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Byggrelaterade detaljhandeln visar på tillväxt

Tillväxt för den byggrelaterade detaljhandeln under årets inledning, foto: Navet Analytics & Mickael Tannus
Tillväxt för den byggrelaterade detaljhandeln under årets inledning, foto: Navet Analytics & Mickael Tannus
Publicerad av
Redaktionen - 17 jun 2019

Navet Analytics, före detta Industrifakta, presenterar varje månad indikatorer och konjunkturanalyser för bygg- och fastighetsmarknaden. I den senaste månadsrapporten, Marknadssignaler & prognoser, redovisas omsättningsutvecklingen för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige under inledningen av 2019. Under årets första fyra månader har omsättningen legat närmare 10 procent över nivån för samma period 2018. Detta kan jämföras med helåret 2018, då försäljningen ökade med drygt 3 procent jämfört med året innan. 

Utvecklingen är således stark och Jenny Ingelström, som är analytiker på Navet Analytics, kommenterar siffrorna. Även om husbyggnadsinvesteringarna som helhet tappar fart är det många påbörjade projekt som går in i färdigställandefasen, vilket inverkar positivt på försäljningen i bygghandeln. Dessutom ökar underhållsaktiviteten och i viss mån även ombyggnadsinvesteringarna. Dels har vi ett stort bostadsbestånd i behov av renovering, dels har vi en bostadsmarknad med inlåsningseffekter som sannolikt gör att en del väljer att investera i sin bostad snarare än att flytta. Rimligtvis torde vi se en svagare utveckling för byggmaterialhandeln över tid med hänsyn till fallande byggvolymer, en svagare konjunktur och en trögare prisutveckling för bostäder.

Källa: NAVET Analytics

Annons

Annons

Annons