Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Byggmaterial ökar i tillväxt

Värdet av byggmaterial visar tillväxt , foto: Mikael Tannus & Navet
Värdet av byggmaterial visar tillväxt , foto: Mikael Tannus & Navet
Publicerad av
Redaktionen - 01 jul 2019

Analysföretaget NAVET Analytics beräknar varje kvartal det totala byggmaterialvärdet kopplat till ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler. Rensat för installationsmateriel beräknas det första kvartalets byggmaterialvärde ha uppgått till drygt 17 miljarder kronor. Om takten i ny- och ombyggnadsinvesteringarna håller i sig under resten av året skulle det kunna innebära en tillväxt för byggmaterialvärdet med 15 procent jämfört med helårsvolymen 2018. Den starkaste tillväxten är först och främst koncentrerad till kontor, handel och industri, medan bostadsbyggandet och då främst småhusbyggandet utvecklas svagare.

Källa: Navet Analytics AB

Annons

Annons

Annons