Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Lokal Färdplan Malmö 2030

Jesper Karlsson, miljösamordnare, och Tina Francke, kontorschef på Liljewall i Malmö.
Jesper Karlsson, miljösamordnare, och Tina Francke, kontorschef på Liljewall i Malmö.
Publicerad av
Redaktionen - 03 jul 2019

Både på nationell och lokal nivå uppkommer nu antagna färdplaner för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, är en av dem – vilken Liljewall undertecknar.

LFM30 är ett aktörsdrivet initiativ som ämnar påskynda klimatomställningen med utgångspunkt från Malmö stad och tar sikte på att staden ska vara Sveriges klimatsmartaste år 2030.

Som en del i samhällsbyggandet vill vi självklart bidra. Därför har vi skrivit under både Malmös lokala Färdplan 2030 utöver den redan undertecknade Färdplan 2045. Det innebär att vi kommer verka för den nödvändiga omställningen till ett hållbart och klimatneutralt byggande, säger Tina Francke, Kontorschef på Liljewall Malmö.

Den lokala färdplanen stöttas bland annat av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Informationscentrum för hållbart byggande – och tar sikte på sex stycken fokusområden; som bland annat berör; affärsmodeller, cirkulär ekonomi, design, process och klimatkalkyl, klimatneutrala byggmaterial- och byggarbetsplatser.

Vårt mål är att kunna bidra med större djup och bredd i klimatfrågan tillsammans med andra aktörer i regionen – Skåne är en region med mycket potential och vi ställer oss bakom färdplanen eftersom vi anser att initiativet är utarbetat på ett seriöst sätt där en implementering är möjlig och ger effekter genom hela byggbranschen, säger Jesper Karlsson, Miljösamordnare på Liljewall.

Annons

Annons

Annons