Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Bonnier Fastigheter och ByggVesta bildar joint venture-bolag


Bakre raden: Marcus Svensson, Rolf Eriksson och Lars Jonsson, ByggVesta. Thomas Tranberg, Tomas Hermansson och Erik Haegerstrand, Bonnier Fastigheter. Främre raden: Agneta Jacobsson och Jenny Jonsson, ByggVesta. Björn Boestad, Bonnier Fastigheter.
Bakre raden: Marcus Svensson, Rolf Eriksson och Lars Jonsson, ByggVesta. Thomas Tranberg, Tomas Hermansson och Erik Haegerstrand, Bonnier Fastigheter. Främre raden: Agneta Jacobsson och Jenny Jonsson, ByggVesta. Björn Boestad, Bonnier Fastigheter.
Publicerad av
Redaktionen - 05 jul 2019

Bonnier Fastigheter och ByggVesta har undertecknat ett samarbetsavtal om att tillsammans bilda ett 50/50 ägt joint-venture som skall äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet. Basen för samarbetet utgörs av 9 projekt på tillsammans cirka 1600 lägenheter som ingår i ByggVestas markportfölj i Stockholmsregionen.

ByggVesta har en lång och gedigen erfarenhet av markexploatering, utveckling och långsiktig förvaltning av hyresrätter i egen regi och i joint venture-samarbeten. Bonnier Fastigheter är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter och stadsrum. Bolagen har ett gemensamt fokus på nytänkande samt på stabil och hållbar tillväxt i långsiktiga innehav.

”Bonnier Fastigheter har idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen kontor som haft en bra värdeutveckling över åren. Att nu ta steget in i bostäder är ett strategiskt beslut som innebär en riskspridning genom diversifiering av fastighetsbeståndet”, säger Erik Haegerstrand, VD Bonnier Group och styrelseordförande Bonnier Fastigheter.

”Vi ser stor potential i samarbetet mellan två värderingsdriva, familjeägda bolag. Genom bolagens samlade erfarenhet och kunnande kan vi skapa framgångsrika koncept och bidra till en intressant stadsutveckling”, säger Rolf Eriksson, VD ByggVesta.

”Vi ser som samhällsbyggare fram emot att nu även ta steget in i bostadssegmentet. Detta genom samarbetet med ByggVesta som är en erfaren bostadsutvecklare och en trygg partner”, säger Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter.

Annons

Annons

Annons