Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 23 2018
Senaste Nytt

Toppnyheter

Bild: A och D arkitektkontor.
Bild: A och D arkitektkontor.

Hemsö i samarbete med Luleå kommun

Utvecklar nytt vård- och omsorgsboende

Det står nu klart att Hemsö förser Luleå med ett nytt vård- och omsorgsboende i den nya stadsdelen Kronan. Man har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Luleå kommun. Investeringen uppgår till 270 miljoner kronor.

Hemsö förvärvade i januari 2017 fem fastigheter som består av fyra äldreboenden och en hälsocentral. Samtidigt erhölls en markanvisning i Luleå avseende ett vård- och omsorgsboende. Det nya boendet får 144 platser och en uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvadratmeter. Luleå kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

Bild: Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen.

Seminarium: Stefan Fölster om den inkluderande staden

Hur bygger man för gemenskap?

Riksbyggen, Hyresgästföreningen och ByggVesta ska tillsammans arrangerar ett samtal om segregation och hållbar stadsutveckling, utifrån nationalekonomen Stefan Fölsters rapport "Den inkluderande staden". Hur bygger man för gemenskap? Hur skapar man platser som inkluderar? Hur gör man det på sätt som gynnar hela staden?

Hans-Olof Nilsson är ingenjör och f.d. VD från kylindustrin, som efter sin ålder kanske borde vara pensionär men det är han inte alls. I stället har han byggt ett 500 kvadratmeter energiproducerande och elnät-avkopplat hus, där han lagrar sommarens sol som vätgas till vinterns el- och värmeförbruk. På en kylig, klar och solig vårdag bjöd han mig på en visning av det enastående huset i Agnesberg, 10 km utanför Göteborg.
Hans-Olof Nilsson är ingenjör och f.d. VD från kylindustrin, som efter sin ålder kanske borde vara pensionär men det är han inte alls. I stället har han byggt ett 500 kvadratmeter energiproducerande och elnät-avkopplat hus, där han lagrar sommarens sol som vätgas till vinterns el- och värmeförbruk. På en kylig, klar och solig vårdag bjöd han mig på en visning av det enastående huset i Agnesberg, 10 km utanför Göteborg.

 Svensk Energipionjär bygger Vätgas-hus i Göteborg

Reportage

Klockan är 9, jag har just lämnat färjan från Helsingör till Helsingborg. Tyvärr var det inte den...