Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Marknadsundersökning i Bredaryd för nybyggnation

En marknadsundersökning har under april/maj genomförts gällande intresse för nybyggnation i Bredaryd. 

Enkät har skickats ut till samtliga hushåll i Bredaryd/Lanna, cirka 2 000 stycken. Informationsträff hölls på Bredaryds Värdshus den 9 maj där 15 deltagare närvarade. Även biblioteket och bokbussen har hjälpt till med information och att vägleda vid ifyllande av enkäten. Enkäten har tagits fram gemensamt av Finnvedsbostäder och Värnamo kommun.