Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 27 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Foto: Hyregästföreningen.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Foto: Hyregästföreningen.

Marie Linder: Skattereform för hyresrätten saknas i regeringens budgetförslag

Regeringen presenterar den ekonomiska vårbudgeten

Skattereform för hyresrätten saknas i den ekonomiska vårproposition som presenterades idag, menar Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande. Detta framgår i ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen. 

-Vi hade hoppats få se att regeringen presenterade en skattereform för hyresrätten för att ytterligare ge skjuts åt det bostadsbyggande som nu sker runt om i landet, säger Marie Linder i pressmeddelandet.

Bild: Järntorget.
Bild: Järntorget.

Hagastaden utvecklas

Järntorget och Abacus bygger bostadskvarter

I början av april fattade Exploateringsnämnden efter anbudstävling beslut om markanvisning av två bostadskvarter i Hagastaden till Järntorget och Abacus. Kvarteren Organellen och Lyosomen är planlagda för bostäder och innehåller tillsammans cirka 300 lägenheter.

- Hagastaden är en spännande stadsdel och vi är glada att bidra till Stockholms utveckling med högkvalitativa bostäder i en urban miljö. Projektet är ett positivt tillskott i vår projektportfölj, säger Martin Arkad, VD för Järntorgetkoncernen.

Byggstart beräknas ske under våren 2018.