Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Arkitektur

Bild: Stiftelsen Jamtli
Bild: Stiftelsen Jamtli

Nationalmuseum Norr tar form

Nationalmuseum och Jamtli planerar en gemensam museibyggnad, Nationalmuseum Norr. Det nya museet kommer att byggas inom Jamtlis museiområde i Östersund. WSP har fått uppdraget att vara generalkonsult för byggnationen som beräknas stå klart vintern 2018.

Bild: Partille kommun
Bild: Partille kommun

Ny bro över Säven

För att skapa fler möjliga vägar till och från Partille centrum kommer en ny bro att byggas över Säveån med planerad start i mitten av 2016. Yllebron är tänkt som en ny infart och kommer att förbinda Stationsvägen på den södra sidan av ån med Yllegatan mitt i centrum.