Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Energieffektivisering

Avfallsförbränningsanläggning ska generera 70 MW el från 1 miljon ton avfall per år. Foto: Hitachi Zosen Inova AG -HZI
Avfallsförbränningsanläggning ska generera 70 MW el från 1 miljon ton avfall per år. Foto: Hitachi Zosen Inova AG -HZI

HZI bygger Europas största avfallsförbränningsanläggning i Istanbul

Energi- och avfallsteknikföretaget Hitachi Zosen Inova AG (HZI) med huvudkontoret Schweiz har meddelat att det har undertecknat ett kontrakt med Istanbuls kommunala bolag, Metropolitan Municipality (IMM) om byggandet an en avfallsförbränningsanläggning, som klarar av att generera 70 MW elektrisk kapacitet från 1 miljon ton avfall per år.

Avfallsförbränningsanläggning blir den första EfW-anläggningen för kommunalt fast avfall (MSW) i Turkiet och den största i sitt slag i Europa.

Stora mängder energi slösas bort inom EU varje år. Outnyttjade värmeflöden ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. Foto: Hashan-CC0 Creative Commons
Stora mängder energi slösas bort inom EU varje år. Outnyttjade värmeflöden ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. Foto: Hashan-CC0 Creative Commons

Dolda värmeflöden utnyttjas av energismarta städer

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Det nya EU-projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

Annons