Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, nov, 20 2017
Senaste Nytt

Energieffektivisering

Stora mängder energi slösas bort inom EU varje år. Outnyttjade värmeflöden ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. Foto: Hashan-CC0 Creative Commons
Stora mängder energi slösas bort inom EU varje år. Outnyttjade värmeflöden ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. Foto: Hashan-CC0 Creative Commons

Dolda värmeflöden utnyttjas av energismarta städer

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Det nya EU-projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

Datacentret, som planeras att öppna under 2018, väntas ha en omfattande värmeproduktion som enligt H&M ska räcka till uppvärmningen av 2.500 moderna lägenheter. Foto: Fortum
Datacentret, som planeras att öppna under 2018, väntas ha en omfattande värmeproduktion som enligt H&M ska räcka till uppvärmningen av 2.500 moderna lägenheter. Foto: Fortum

Överskottsvärme från datacenter räcker för 2.500 nya lägenheter.

Under senaste åren har Fortum anslutit ett drygt 20-tal datahallar och andra värmegenererande anläggningar i Stockholmsområdet till det man kallar Öppen fjärrvärme. Värmepumpar återvinner värmen och för in den på fjärrvärmenätet. 

I ett samarbete med Fortum planerar klädgiganten H&M nu att om distribuera sin överskottsvärme från ett nytt datacenter som håller på att byggas i Stockholm.

Bild: Castellum
Bild: Castellum

Castellum bygger i Hyllie

Vill ha byggstandard som tar ansvar för människors välbefinnande

Castellum planerar att bli det första fastighetsbolaget i Norden att certifiera en byggnad enligt Th...