Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Energieffektivisering

Miljökonsekvenserna av ökad efterfrågan av kylning och luftkonditionering i hushåll, kontorslokaler och bilar, leder t.ex. till ökade HFC-utsläpp och orsakar högre energiförbrukning i form av fossila energiformer, vilket är ett problem som måste tas på allvar säger ett forskarteam vid University of Wisconsin-Madison. Foto: Creative Commons, kredit: Triosolution1
Miljökonsekvenserna av ökad efterfrågan av kylning och luftkonditionering i hushåll, kontorslokaler och bilar, leder t.ex. till ökade HFC-utsläpp och orsakar högre energiförbrukning i form av fossila energiformer, vilket är ett problem som måste tas på allvar säger ett forskarteam vid University of Wisconsin-Madison. Foto: Creative Commons, kredit: Triosolution1

”Luftkonditioneringen förvärrar den globala klimatuppvärmningen”

Eftersom klimatförändringen fortsätter att förhöja sommartemperaturerna mer än någonsin kan den intensifierade användningen av luftkonditionering i byggnader öka problemen ytterligare genom försämrad luftkvalitet och ökade utsläpp från trafiken, Samtliga dessa faktorer utgör hot mot människors hälsa, enligt en ny studie.

Avfallsförbränningsanläggning ska generera 70 MW el från 1 miljon ton avfall per år. Foto: Hitachi Zosen Inova AG -HZI
Avfallsförbränningsanläggning ska generera 70 MW el från 1 miljon ton avfall per år. Foto: Hitachi Zosen Inova AG -HZI

HZI bygger Europas största avfallsförbränningsanläggning i Istanbul

Energi- och avfallsteknikföretaget Hitachi Zosen Inova AG (HZI) med huvudkontoret Schweiz har meddelat att det har undertecknat ett kontrakt med Istanbuls kommunala bolag, Metropolitan Municipality (IMM) om byggandet an en avfallsförbränningsanläggning, som klarar av att generera 70 MW elektrisk kapacitet från 1 miljon ton avfall per år.

Avfallsförbränningsanläggning blir den första EfW-anläggningen för kommunalt fast avfall (MSW) i Turkiet och den största i sitt slag i Europa.

Annons