Ledare - Samhällsbyggnadssektorn står inför förändring

Norra Djurgårdsstaden Stockholms klimatsmarta bostadsområde. Huset som är ritat av Wingårdhs, byggt av Järntorget och Folkhem har en fasad av cederspån. I bakgrunden ser vi Stockholms nästa stora exploateringsområde Värtahamnen. Foto: Mari-Louise Paulson

Vad 2019 kommer att innebära för samhällsbyggnadssektorn återstår att se. En sak är säker – bostadsmarknaden kommer att fortsätta svaja.

 

Enligt siffror från Industrifakta har byggloven för småhus minskat med 25 procent mellan september och november 2018. Bilden för bygglov gällande flerbostadshus är en annan, där är nedgången bara på 2 procent, vilket skulle kunna indikera en viss bromsning och stabilisering. Industrifakta tyder siffrorna som att den stora nedgången är över och de ser en utplaning under 2020.

 

Om det stämmer eller inte får vi se men att bostadsfrågan kommer att ligga högt på agendan även framöver kan man nog konstatera. Behovet av bostäder har inte minskat samtidigt som många aktörer ifrågasätter en fortsättning på många av de reformer som gjorts när det gäller privatpersoners finansiering av sitt hem. Parallellt med detta bygger kommuner ikapp behovet av service- och offentliga byggnader så som förskolor, skolor, äldreboende, sjukhus och annat. Så om branschen möjligen tappar i vissa delar är det fortsatt starkt i andra. Däremot kommer utmaningarna med effektivisering, digitalisering, kompetensbehov och resan mot en klimatneutralitet år 2045 att fortsätta.
 

I det här numret av Aktuella Byggen tittar vi närmare på några av dessa faktorer.

Inom tak- och fasad är XXL-glas är något som växer stort i Europa. Frågan är om det kommer att slå igenom på våra lite kyligare breddgrader. Sten, plåt, trä och skiffer som tuffat på under en lång tid verkar nu bli ännu mer aktuella.

 

Vi undersöker betydelsen av ett hållbart boende och hur man kan göra detta tillgängligt för ”alla”. Där kommunerna har en stor roll.  Den typen av klimatsmart byggande handlar ännu så länge mest om att bygga med trä. Vilket inte minskar behovet av andra förnyelsebara byggdelar. Hur det byggs är också viktigt och där verkar prefabricerat bygge vara vägen framåt. Det belyser vi också.

 

Några nyheter kommer också Aktuella Byggen att innehålla. Nytt är ”Boktips” och ”I Fokus” där vi lyfter både böcker som handlar om samhällsbyggnad och något eller någon inom branschen som är intressant att titta närmare på. I detta nummer är Gårdstensmodellen i fokus.

 

Trevlig läsning

 

Mari-Louise Paulson

Chefredaktör