Fristående väderskyddshall kvalitetssäkrar skolfastighet i Norrköping

Estethuset i Norrköping. Bild: Magnus Strindberg.
Estethuset i Norrköping. Bild: Libergs Sweden

I stadsdelen Sandbyhov i Norrköping uppförs Estethuset, en helt ny skolbyggnad för estetiska ämnen. Projektet väderskyddades från första spadtaget och redan innan betongplattan gjöts var det öppningsbara väderskyddet med tak och väggar på plats.

Hyresgästen Norrköpings kommun och Fastighetsförvaltaren Hemsö Fastighets AB ställer höga krav på det nya Estethuset. En ”frisk” skolbyggnad som ska vara uppförd med hög kvalitet och ge en god och långsiktig ekonomi, för både fastighetsförvaltare och hyresgäst.

Projektledaren Dennis Kinneteg, VD på Projektallians i Sverige AB, berättar: - Det är vi tillsammans med representanter från Hemsö som har förordat och fått in väderskydd i vår upphandling - en kvalitetshöjning. Det känns även som att projekt inom Norrköpings kommun föreskriver väderskydd allt oftare och arbetas in i anbudshandlingar från början där det går, det känns som det helt enkelt höjt ribban, så nu är vi på väg åt rätt håll.

Att uppföra väderskydd innan byggnation av framförallt samhällsbyggnader ökar stadigt i Sverige. Genom att anlita ett företag som är specialister på den här typen av lösningar kan byggherren fastställa hög kvalitet och säkerhet på byggnationen. Ställningsentreprenören Libergs Sweden AB monterade Layhers öppningsbara väderskydd Keder XL åt totalentreprenören PEAB. Väderskyddet var 19 meter upp till nock och de täckta sidorna blev 46 x 19 meter långa.

- Väderskyddet skulle enligt byggherren vara helt fristående. Vi förankrade det med 80 stycken 1,2-tons ballast och det har stått stadigt trots vindbyar på 24 m/s. Självklart har vi på Libergs haft löpande kontroller av väderskyddet under de 4 månader det stått uppställt och kontinuerligt haft en mycket bra dialog med PEAB under projektet. Vi hade de bästa förutsättningarna i och med den planering som gjordes före projektstarten av Layher och verifieringen, som de gjorde tillsammans med Peab. När vi kom igång fungerade allt som planerats på ritbordet också på plats i praktiken med kranar och allt, förklarar Stefan Fredricson, Regionansvarig Norrköping, Libergs Sweden AB.

- Vi på Projektallians tänker mycket på arbetsmiljön och att man tar vara på det byggnadsmaterial som hamnar under tältet. I kravet för uppförandet av Estethuset har vi tagit ett steg till, vi ville inte att några plintar eller gropar skulle gjutas utan väderskydd, säger Dennis.

En bransch i förändring

När det kommer till fristående väderskydd ställer sig entreprenören ofta frågan om det är görbart, och om det blir svårt att arbeta under och runt omkring väderskyddet.

Det kan vara svårt att se både de kortsiktiga och långsiktiga vinsterna förrän det står på plats. Men branschen är i förändring menar Dennis:

- Det är klart att det gnisslas om att arbeta i fristående väderskydd, men väderskyddet är där för att höja nivån på byggnationen. Har man inte kunskap om vad väderskydd har för mervärde så tror man att det ska bli en börda för yrkesarbetarna. Till exempel när de ska ta in bjälklag- eller väggelement så ska taket öppnas och de behöver skjuta taksektionerna.

Väderskydd förbättrar arbetsmiljön året runt och eliminerar risken med minskad produktivitet vid dålig väderlek som stark vind, regn och snö, vilket i sin tur kan leda till timmar av bortrakning av vatten från bjälklag eller snöskottning etc.

- Och ur ett arbetsmiljöperspektiv är arbeten som utförs med blöta handskar och verktyg inte att föredra. Även arbeten med armering och skruva stämp i kyla med blöta händer bör undvikas. Man höjer klimatet med väderskydd och det är även renare och snyggare på byggena, förklarar Dennis och fortsätter:

- Min erfarenhet är att när man väl har fått igång projektet, så ser man också värdet av väderskyddet, det har jag även fått bekräftat av entreprenören på plats när det gäller Estethuset. De har gått från motståndare till positivt inställda.

Säkra ställningar och väderskydd från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Vill du veta mer om säkra ställningar och väderskydd från Layher, läs mer på:

www.layher.se/products-page/vaderskydd/ www.layher.se/referens/vaderskydd-maja-beskowskolan/