Sänkt energiskatt på egenanvänd solel

Den sänkta skatten innebär ingen förändring för småhusägare och andra mindre konsumenter av egenproducerad solel. Foto: H.Bruellmann, CC0 Public Domain

Från och med första juli minskar energiskatten på egenanvänd solel. Förändringen gynnar de som äger flera solcellsanläggningar med tillsammans över 255 kW.

Den sänkta skatten innebär ingen förändring för småhusägare och andra mindre konsumenter av egenproducerad solel. Däremot har den stor inverkan för producenter med flera anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kilowatt eller mer: de får sänkt skatt, från 29,5 öre till 0,5 öre per kilowattimme.

Det kommer finnas bättre förutsättningar för solceller på varenda skola, idrottshall och lager i Sverige”, sade klimatminister Isabella Lövin när sänkningen aviserades i höstas.

– Det här är en förändring som vi välkomnar, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft AB.

– Skattesänkningen innebär att kommuner, större företag och bostadsrättsföreningar kan installera solceller på sina byggnader och använda elen själva med minimal beskattning, så länge ingen enskild anläggning är större än 255 kW. Det gynnar utbyggnaden av solel på fler fastigheter, menar Anders Östlund.

Öresundskraft hade vid utgången av 2016 146 mikroproducenter av el i sina nätområden, en ökning med närmare 50 procent jämfört med 2015. Företaget inledde nyligen ett samarbete med Svea Solar för att erbjuda villaägare, bostadsrättsföreningar, företag och lantbrukare nyckelfärdiga solcellspaket.

Källa: Öresundskraft AB