Fönstret som solfångare - genomskinlig solteknologi en framtidslösning?

Dessa banbrytande genomskinliga solupptagningsapplikationer, som denna modul, har utvecklats vid Michigan State University. Enligt forskarna kan de potentiellt täcka 40 procent av USA: s elbehov. Kredit: Michigan State University

- Genomskinligt solmaterial som vid behov kan appliceras även på eller i form av ett fönster utgör en massiv källa av outnyttjad energi och kan alstra lika mycket energi som en större solcell på taket, hävdar forskare vid Michigan State University, MSU.

Ett forskarteam lett av ingenjörsforskare vid Michigan State University, hävdar att en utbredd användning av mycket transparenta solapplikationer placerade på tak eller även i form av fönster kan minska USA: s behov av energi och drastiskt minska användningen av fossila bränslen.

- Mycket transparenta solceller utgör exempel på en ny framtidstrend ifråga om nya solapplikationer", säger Richard Lunt, professor i kemiteknik och materialvetenskap vid MSU.

- Lunts team, som analyserade applikationernas potential, upptäckte att genom att skörda endast osynligt ljus kan dessa komponenter erbjuda en likadan elproduktionspotential som en solpanel och förbättra samtidigt prestandan hos byggnader, bilar och mobilelektronik.

Lunt och hans kollegor på MSU utvecklade för första gången en transparent, en så kallad, luminescerande solkoncentrator som när den placeras på ett fönster kommer koncentratorn att alstra solenergi utan att utsikten betäcks eller påverkas negativt. Det tunna plastmaterialet kan användas på byggnader, bilfönster, mobiltelefoner eller andra enheter med en genomskinlig yta.

Solskördesystemet, som teamet kallar sin innovation för, använder organiska molekyler som utvecklats av Lunt och hans team för att absorbera osynliga våglängder av solljus. Forskarna kan ställa in detta material så att uppstår enbart ultravioletta och nästan infraröda våglängder, som sedan omvandlar denna energi till el.

Att kunna minska eller eliminera fossila bränslen kommer att krävas förnybar, nyskapande och kostnadseffektiv energiteknik. Endast cirka 1,5 procent av elbehovet i USA och globalt produceras än så länge av solenergi.

Den totala potentialen av genomskinlig solteknologi i USA uppskattas av forskarteamet till mellan 5 och 7 miljarder kvadratmeter glasyta. Det handlar om mycket glas, men genomskinlig solteknologi har i alla fall potential nog att kunna ersätta cirka 40 procent av energibehovet i USA, vilket är ungefär samma potential som ges av soltak på taket.

- Med vår metod kommer kostnaderna ligga ungefär på samma nivå som dagens solfångare, säger Lunt och tillägger: - Förutsatt att vi samtidigt förbättrar energilagringen.

- Även om transparenta solteknologier aldrig kommer att bli mer effektiva när solenergi omvandlas till el än deras ogenomskinliga motsvarigheter, kan de komma väldigt nära de sedvanliga solfångarnas prestanda och erbjuda potential för att kunna användas på betydligt större arealer, förklarar Lunt.

- Vi arbetar dock vidare med temat. Traditionella solapplikationer har undersökts aktivt i över fem decennier, men vi har bara arbetat med dessa mycket transparenta solceller i ungefär fem år. I slutändan erbjuder denna teknik en lovande väg till billig och utbredd alstring av solenergi både på sådana mindre och större ytor, som tidigare var otillgängliga, förklarar Richard Lunt.

Kredit: Michigan State University