Affär mellan Platzers och Göteborgs stad

Platzers fastighet ligger vid Lilla Bommen

Göteborgs Stad förvärvar Platzers fastighet Gullbergsvass 703:53 som innehåller ett p-hus och en markparkering. Samtidigt får Platzer möjlighet att förvärva framtida byggrätter om cirka 40 000 kvadratmeter när den nya Hisingsbron är klar.

– Platzer är en stor fastighetsägare på Lilla Bommen och området är ett av våra prioriterade lägen för tillväxt. Under byggnationen av den nya Hisingsbron finns risk för störningar som påverkar våra nuvarande hyresgäster. Det har därför varit viktigt för oss att säkerställa bibehållen tillgänglighet till området och parkering för våra befintliga hyresgäster under byggnationen. Det är också viktigt att vi kan bidra till att stadsutvecklingen av de nya kvarteren ökar områdets attraktivitet på sikt. Genom bra dialog med Göteborgs Stad har vi lyckats åstadkomma bådadera, säger P-G Persson, vd Platzer Fastigheter.

Affären och tillträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft samt att tillstånd för vattenverksamhet ges.