Skolbyggandet växer

Skolbyggandet växer igen, Bild: Navet & Mickael Tannus

I sin senaste konjunkturrapport redovisar Navet Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick till närmare 22 miljarder kronor under första kvartalet 2019. Utfallet innebar en minskning med ca 10 procent jämfört med samma period 2018. Utvecklingen ligger i linje med den prognos Navet Analytics presenterade i början av året.

För närvarande är det endast en sektor som växer i den totala volymen av offentligt husbyggande. Sektorn skolor/förskolor och annan utbildningsverksamhet visar en ökning med ca 15 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Utvecklingen kan vara en positiv rekyl på den nedgång som skedde inom sektorn under helåret 2018, då skolbyggandet sjönk med knappt 15 procent.

Källa: Navet Analytics AB