Florahallen och Floraskolan- ett av Skellefteås största byggprojekt

Bildkälla: Arkitekterna Krook & Tjäder, M.A.F Arkitektkontor Florahallen kommer att vara tillgänglig för idrottsföreningar på kvällar och helger.
Bildkälla: Arkitekterna Krook & Tjäder, M.A.F Arkitektkontor Floraskolan är ett av Skellefteå kommuns hittills största skolprojekt.

Annika Wihlborg

På Morön i Skellefteå pågår just nu Skellefteås hittills största kombinerade skol- och idrottshallsprojekt. Här byggs Florahallen och Floraskolan, som kommer att stå klara till höstterminstarten 2020.

Floraskolan blir en skola för 1000 elever i årskurs F-9. Bredvid skolan byggs Florahallen, som kommer att bestå av en friidrottshall och en fullstor idrottshall. 

 – Första spadtaget för både skolan och idrottshallen togs i september 2018. Våra entreprenörer har hittills schaktat och grundlagt stomresningen på både skolan och idrottshallen. Vi valde att upphandla Florahallen och Floraskolan som två separata projekt eftersom kravspecifikationen skiljer sig åt. När det gäller Floraskolan ville vi från kommunens sida vara med och påverka i dialog med entreprenören. Dessutom hade vi en tydlig bild av hur vi ville att skolan skulle se ut, därför valde vi utförandeentreprenad, säger Emma Sundelin, byggprojektledare för Floraskolan och Florahallen på Skellefteå kommun.

Har skaffat sig mycket erfarenhet

Florahallen kommer att användas av eleverna på dagtid och vara tillgänglig för föreningslivet på kvällar och helger.

 – När det gäller Florahallen valde vi istället totalentreprenad eftersom det inte är ett lika komplext projekt. Eftersom vi har projekterat flera skolor på senare år i kommunen så har vi byggt upp ett gediget erfarenhetskapital som vi definitivt har stor nytta av i arbetet med Floraskolan, säger Emma Sundelin.

Faktaruta; Floraskolan och Florahallen, nybyggnad av skola och idrottshall i Skellefteå

Byggherre: Skellefteå kommun

Generalentreprenör för Floraskolan: NCC för

Totalentreprenör: Fastec för Florahallen

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder, M.A.F Arkitektkontor

Omfattning: 14600 kvm

Tidsplan: Byggstart september 2018, beräknas stå klart hösten 2020

Byggkostnad: 45 miljoner kronor för skolan