Unik ställning när Ångström bygger ut

Ångströmslaboratoriet byggs ut för att få plats med mer forskning och utbildning inom Uppsala universitet. Stålstommen till den nya kubformade entrébyggnaden var redan uppförd. När glastaket skulle monteras över ljusgården krävdes en unik ställningslösning.

- Vi behövde en lösning som kunde klara lasterna. Det visade sig vara en utmaning som krävde större kunskap om olika möjligheter, så jag kontaktade Adam Lindholm på Layher tidigt i processen. Det var ett komplext projekt och det tillkom information och frågeställningar som inte var med från början. Men Adam gjorde anpassningar allteftersom projekteringen fortlöpte. Bland annat så blev spirlasten betydligt högre på några ställen än vad som uppskattats vid förfrågan, berättar Johan Rengren, projektchef på Ramirent.

Olika idéer bollades. Ställningen skulle sträcka sig längs ljusgårdens innerväggar men fick inte fylla hela ljusgården och det skulle finnas ett stort arbetsplan högst upp för montage av flera ton tunga limträbalkar och tillkommande glastak. Snart framgick det att de nybyggda våningsplanen av håldäck inte klarade av de tillkommande lasterna från ställningen. Samtidigt var placeringen och avståndet mellan ställningen och innergårdsväggarna viktiga inför kommande montage av glas- och ljudabsorberande paneler.

God framförhållning för säker lösning

Genom att planeringen pågått under flera månader, i ett tätt samarbete mellan Ramirent, Layher, NCC och Karlsson & Segerström Construct, så blev den slutgiltiga lösningen säkerställd i alla led i god tid innan ställningsmontaget.

- Det blev 60 ton ställning fördelat på en 17 meter hög stödställning av Layher Allround, stämp av Layher Allround och en 616 kvm arbetsyta av Allround FW och stålplank i topp. Jag levererade även uppgifterna om upplagskrafter för lösningen till K & S som kontrollerade att byggnadens stålstomme och betongbjälklag skulle hålla. Vilket resulterade i tillfälliga förstärkningar, förklarar Adam Lindholm, projektingenjör på Layher.

Slutligen placerades underslag ut för att sprida lasterna över håldäcken. Bjälklagen stämpades från våningsplanet under, därigenom samverkade två bjälklag vilka kunde ta den tillkommande lasten från ställningen. Dessutom svetsades tre stålbalkar i byggnadens stålstomme och bultades i betongbjälklaget som ett upplag för stödställningen ovanför trapphuset. En säker lösning tack vare god framförhållning.

Effektivt montage

Planering före och under projektet blev avgörande. Större lyft kunde göras från tornkranar, men då delar av bygget hölls avstängt med olika intervall var det också viktigt att klara av att leverera fungerande lösningar under givna slot-tider. Montaget av undertaksställningen kunde bland annat bara ske under ett kortare tidsfönster. Placeringen av ställningen justerades med stor exakthet av en mättekniker på plats tillsammans med stöd av CAD-underlag.

- Under 7 veckor har vi varit 3-4 man som byggt ställning och arbetsplan. Vi hade en enorm tur med vädret under november och december, snön kom inte förrän allt var klart. Montaget av arbetsplanet över ljusgården med Layher FW gick jättefort, bara 1,5 dag. Vi förmonterade ca fem FW-fack i taget på marken och lyfte sen upp dem som broar med kran. Genom att vi varit effektiva och bara byggt ställning längs fasaderna i innergården så har vi sparat både på kroppen, som i arbetsmiljö och pengar, det vill säga mindre material – det blev bara vinster med den här lösningen, menar Johan.

Säkra ställningar från Layher Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer om säkra ställningssystem och projekt från Layher: https://www.layher.se/ https://hogaktuellt.layher.se/

Foto och text: Hannah Fhager