Så underlättar Uniteams leveranscontainrar för byggföretag

Den sparar såväl tid som pengar och förenklar varumottagningen avsevärt. Uniteams speciallösning för leveranscontainrar gynnar alla inblandade parter vid leveranser till byggarbetsplatser och fabriker.

– Det här är nästa stora grej inom bygg- och industribranschen och gör hela logistikkedjan betydligt mer effektiv, säger Kristian Grimsbo, affärsområdeschef på Uniteam.

Det finns tid att spara vid varumottagning på byggarbetsplatser. Därför har Uniteam utvecklat en leverans- och mottagningscontainer som gör leveransprocessen smidig och enkel. Både hämtning och lämning sker utan att två personer behöver mötas, passa tider eller avbryta pågående arbete.

– Leverantören lämnar godset när som helst på dygnet, utan att behöva träffa någon på bygget. Det betyder att mottagaren kan hämta artiklarna när det passar och behöver inte finnas på plats under själva leveransen, säger Kristian Grimsbo på Uniteam.

 

nya två

 

Tidsbesparingen är en av de stora fördelarna med Uniteams lösning. Säkerheten en annan. Leveranscontainern placeras vid skalskyddet, vilket gör att transportören aldrig behöver vistas på anläggningen. Med ett uppkopplat låssystem får han eller hon tillgång till containern genom en digital engångsnyckel.

– Här samarbetar vi med några av de främsta i branschen. Tillsammans gör våra lösningar hela logistikkedjan betydligt mer effektiv, säger Kristian Grimsbo.

– Den lämpar sig utmärkt på byggarbetsplatser och större entreprenadplatser. Men det finns lika stora besparingar att göra för industrin. Mindre leveranser till fabriker skulle gå mycket smidigare.

Samhället utvecklas i rask takt, särskilt när det kommer till transporter. Det är inte ovanligt att transportörer erbjuder leveranser dygnet runt, vilket Uniteams lösning främjar.

– Den här lösningen är framtiden och inom kort kommer vi att se den hos alla typer av industrier. Men det kräver en hel del specialkompetens, något som vi på Uniteam har.

 

nya 3

 

Uniteam är en av många aktörer inom containerbranschen. När det kommer till speciallösningar är de en av de absolut främsta.

– Vi har stora möjligheter att anpassa våra containrar. Alltifrån inredning till utseende och andra specialfunktioner. Leveranscontainern är ett bra exempel och jag är tämligen övertygad om att det här blir nästa stora grej inom bygg- och industribranschen, säger Kristian Grimsbo.

Leveranscontainrar är bara ett av många exempel på specialanpassade lösningar som Uniteam erbjuder. Gångtunnlar, grindpassager och förvaringsutrymmen är andra funktioner på containrar som Uniteam utvecklar för bygg- och industribranschen.

Uniteams leveranscontainer i korthet: • Sparar tid och pengar för såväl transportör som mottagare vid byggarbetsplatser och fabriker.

• Ger byggarbetsplats eller fabrik möjlighet att ta emot leveranser dygnet runt, utan att det behövs någon bemanning på plats.

• Containern utrustas med ett uppkopplat låssystem från exempelvis Qlocx, ID06 eller Infobrick.

• Varje del i containern specialanpassas alltid efter kundens behov och önskemål.