Kineumkärnan färdigställs via ett 105 meter högt Layher Allround-trapptorn

Foto: Rami Kurdali, Layher

I Göteborg etablerar NCC skyskrapan Kineum, en del av stadens nya stadssiluett. Just nu färdigställs Kineum-kärnans schakt bland annat via ett smalt och högt trapptorn med 100-tals förankringar per spira.

STÄLLNINGSFÖRETAGET XERVON MONTERAR ETT 105 METER HÖGT TRAPPTORN VID HUSETS MITT FÖR NCC. Uppdraget innebär ett montage av ett L-format ställningstorn med trappor vid mittenkärnan. Kärnan har glidformgjutits mellan mars och april, och under maj och juni utförs arbete på insidan innan taket stängs igen.

-Just nu monteras invändiga trappor och när montaget av trappor ska utföras så tar byggarbetarna sig upp med bygghissen till rätt våningsplan. Där arbetar vi löpande med montage av en anslutande arbetsställning med trapptorn. Trapptornet bli också en utrymningsväg om hissen inte skulle fungera, berättar Martin Andersson, regionchef på Xervon.

 

bild
Foto: Rami Kurdali, Layher

 

Geometriska utmaningar
Trapptornet har en ovanlig geometri. Det är en smal och kort ställning, konstruerad som ett ”L” runt Kineum-kärnan och dessutom exceptionellt hög med sina 105 meter. I beräkningarna har man tagit hänsyn till de stora lasterna, egenvikt av ställningen och yttre påverkan som vind. För att inte riskera en snedbelastning, exempelvis där enskilda spiror skulle kunna överbelastats, har Xervon monterat dubbelsprior mellan facken samt ett system av horisontaler, diagonaler, plandiagonaler och förankringar som sammantaget fördelar lasterna.

 

-Alla facken bygger på egna spiror och kopplas ihop med dubbla kilkopplingar. Dessutom monterar vi dubbla förankringspunkter på nästan alla spiror, en förankring varannan meter. Det blir ett 100-tal förankringar totalt i varje spira. Lösningsförslaget har tagits fram i samarbete med den tekniska avdelningen på Layher. Vi är tre montörer på plats, varav en går och fäster in ställningen så gott som hela tiden medan de andra två montörerna bygger vidare på ställningen, förklarar Martin.

Säkert montage
Montaget av arbetsställningen och trapptornet kommer att ta 24 arbetsdagar för de tre montörerna som kör 10-timmarspass. Ställningen byggs samtidigt som trappor monteras i kärnan.

-Det är lite krävande med många arbetare i rörelse samtidigt men vi håller hårt på säkerheten då vi monterar. Vår lastbil levererar ställningsmaterial i gropen, sen lastar vi in våning för våning i bygghissen och arbetar ifrån leveransen i hissen. Inget material får ställas av på ställningen, man monterar bara det man kan ta i händerna och jobbar med det tills det sitter fast och så drar vi med oss nät allteftersom. Egentligen är det inte så mycket material, men det är högt och trångt och vi delar bygghissen med andra yrkesgrupper.

Kort tid
Ställningen är av typen Layher Allround och kommer efter att den nått toppen stå kvar i en veckas tid, varefter nedmonteringen påbörjas. I juni, då bjälklag och trappor är på plats i kärnan, ska byggnadens tak stängas och en toppmonterad kran installeras. Kranen kommer då bli Sveriges högst placerade tornkran. Den kommer i sin tur vara den primära kranen för det fortsätta arbetet med att färdigställa stomme och fasad för Kineum-skrapan.

Text: Hannah Fhager

Läs mer:
https://hogaktuellt.layher.se/105-meter-hogt-trapptorn-vid-kineum-skrapans-karna/

 

Mer om Layher Allround:
https://www.layher.se/products-page/byggnadsstallningar/modulstallning/