Återvinn värme från spillvatten med BAUER SPUAB GD6-200 G3 

Spillvattenvärmeväxlaren BAUER SPUAB GD6-200 G3. Foto: Bauer AB

Ramson kan nu erbjuda en unik lösning för energiåtervinning från spillvatten. Den patenterade tekniken håller de värmeöverförande ytorna rena och möjliggör en mer effektiv värmeöverföring jämfört med andra värmeväxlarmodeller. Energiåtervinningen med en standardmodell på 6 meter är cirka 15 till 20 kWh vid normala förhållanden.

 

Om Ramson AB

Ramson AB tillverkar värmeväxlarna på licens av T Bauer AB. Tillverkningen sker i egen verkstad i Motala och Ramson har mer än 50 års erfarenhet av filtersystem för industriella processer och därmed även den kompetens som krävs för tryckbärande utrustningar/ tryckkärl.

Kundanpassade produkter är en av våra styrkor och med konstruktion, beräkning och tillverkning under eget tak, så har vi goda möjligheter att optimera produkter mot våra kunders krav.

Vi har mångårig kompetens av PED och är tredjepartscertifierade mot ISO 9001, ISO 3834 och ISO 14001.

I Ramsons standardsortiment ingår filter och filtersystem från RO till Mikrofilter (MF). I MF-sortimentet ses Ramson Automatfilter, Korgsilsfilter, Patronfilter och Påsfilter.

För RO/NF/UF ses både fasta och containerbyggda lösningar för olika applikationer.

Förbrukningsvaror och vanliga reservdelar kan normalt levereras inom 1-5 dagar och vi samarbetar framförallt med Parker Hannifin och Suez Water Technologies and Solutions när det gäller filterpatroner, påsar och membran.

Vi har sedan många år även agentur för Filtons roterande kopplingar och  Bloksma oljekylare. Vi har också kompetens inom oljeavskiljning och UV-ljus. Vi erbjuder även service på framförallt Ramson Automatfilter och har också kemikompetens för utvärderingar och tester på plats hos kund. Vissa utrustningar kan hyras för test eller temporära behov.

Ramsons kunder återfinns inom ett brett industrispektrum; Vattenkraft, Kärnkraft, Biogas, Övrig Kraft, Kemi, Papper, Miljö, Medicin och Drycker/Livsmedel. Sedan en tid tillbaka ses även kunder inom Dricksvattenproduktion.

Mer information om Ramson ses på www.ramson.se .

Om T Bauer AB

Torsten Bauer AB är ett konsultföretag som även tagit fram egna patent. Grundaren Torsten Bauer startade sin karriär inom Matarvatten&Korrosion hos ÅF (Ångpanneföreningen, numera AFRY) och blev sedermera chef där. Nästa steg i karriären blev att starta Prosweco, en grupp av oberoende tekniska konsulter, men efter en tid valdes annan väg och företaget Torsten Bauer AB grundades. Torsten Bauer AB har genom åren byggt upp stor industriell processerfarenhet inom vatten, korrosion och energi hos olika storföretag i Sverige, men även i flera andra delar i värden, tex pappersbruk i Asien och Sydamerika.

Torsten Bauer AB har alltid haft fokus på rent vatten och optimerad energianvändning och eftersom även Ramson AB arbetar inom detta område, så sågs god grund för ett utvecklat samarbete för ett par år sedan.

Även i ett större perspektiv så bör återvinning av vatten och energi vara två av våra främsta mål i framtiden och i Sverige har vi goda möjligheter att återvinna istället för att använda mer naturresurser än nödvändigt.

En viktig beståndsdel för våra företag är att utforma olika energisnålare applikationer med en relativt kort avskrivningstid, såväl för gemene man/kvinna/barn som för industrin, eftersom ekonomiska orsaker annars kan medföra att omtanke om vår miljö prioriteras ner.

Det är just kombinationen av olika energiåtgärder som gynnar en framtida grön tillvaro. En av huvudkomponenterna i detta är att återanvända energin, som i vårt koncept med Bauer Spuab GD6-200 G3.

Det finns många potentiella fördelar med att nyttja denna typ av energiåteranvändning i kombination med andra energikällor som bygger på låga temperaturer typ värmepumpar och solkraft.

Denna kombination kan bli mycket gynnsam, då effekten av vår värmeåtervinning har den största effekten ju kallare klimatet är, medan värmepumpar och solceller har lägst verkningsgrad under denna tid.

Spillvattenvärmeväxlaren BAUER SPUAB GD6-200 G3 är just avsedd för detta och växlaren är byggd enligt en unik patenterad teknik som ger:

bild

  • God värmeöverföring
  • Energiåtervinning
  • Lång hållbarhet
  • Rena, självrensande ytor

För exempelvis:

  • Större Fastigheter dvs > 45 hushåll
  • Svartvatten
  • Industriellt vatten
  • Badhus
  • Biorening

Den patenterade tekniken håller de värmeöverförande ytorna rena och möjliggör en mer effektiv värmeöverföring jämfört med andra värmeväxlarmodeller.

Energiåtervinningen med en standardmodul 6m är ca 15 - 20 kWh vid normala förhållanden.

Alternativt kan spillvattenvärmen endast förvärma varmvattnet (ca 5-12 års avskrivningstid) med det ger inte samma återvinningspotential. En kortare avskrivningstid fås vid en kombination av spillvattenvärmeväxlare och frånluftsvärmeväxlare. Kontakta Ramson på info@ramson.se om ni önskar att vi räknar på era möjligheter!

Mer om BAUER SPUAB GD6-200 G3

Växlaren tillverkas vanligen i sexmeterslängder med anpassade anslutningar för normala avloppsrör. Andra längder fås mot förfrågan.

Den kan fästas mot vägg, tak, golv eller grävas ner.

GDG6-200 G3 har inga rörliga delar och är designad för att vara så gott som underhållsfri. Nedan ses en enkel skiss.

bild

bild

Det är viktigt att installation av BAUER SPUAB GD6-200 G3 görs med en välpreparerad grund vid utomhusmontage. Vid montage på vägg eller i bjälklag bör byggnormer följas.

 

Installation av GDG6-200 G3 utförs med täta anslutningar och i den lutning som föreskrivs nedan.

bild

bild

För att få ut full effekt bör ett vattenlås installeras. I fastigheter med småbarnsfamiljer, dagis eller äldreboende, kan det förorenade vattnet innehålla blöjor, tvättlappar etc. med påföljande risk för igensättning. I de fallen bör vattenlåset vara mindre eller uteslutas. Energiförlusten blir då c:a 15 - 25 %. En by-pass-ledning i kombination med ett rensrör och spolanordning rekommenderas även vid dessa förutsättningar, utrustning som kan levereras av Ramson.

BAUER SPUAB GD6-200 G3 har under 2020 levererats för installation vid renovering av fastighet i centrala Stockholm och finns även installerade i badhus och några mindre industrier i Gävleområdet. Kontakta oss om mer detaljerade referenser är av intresse.

Ring vår säljare Mats Holmstrand på 073 595 75 91 eller skicka mail till mats.holmstrand@ramson.se