Grönt är skönt – och även vertikalt!

I den danska kommunen Frederiksberg har man installerat en 18 meter hög, grön vägg på gaveln av en bostadsfastighet. Bild: Byggros

I Frederiksbergs kommun i Danmark har man precis fått sin första lodräta trädgård. Den pryder en annars helt vanlig husgavel och skapar ett grönt andrum i Danmarks mest tätbefolkade kommun. Men samtidigt som den är vacker för ögat, fungerar väggen även som klimatskärm, bullerdämpare och är en perfekt lösning för att hantera regnvatten.

I storstäder är det dessvärre sällan man ser grönska gro bland betonghusen. Nya hus och byggnader skjuts upp på höjden och samtidigt lämnar de äldre byggnaderna inte mycket plats för gröna områden. Men det finns lyckligtvis hjälp att hämta, och den hjälpen kommer i en lodrätt förpackning.

En sådan vertikal lösning kan man nu se i den danska kommunen Frederiksberg. Här har man installerat en 18 meter hög, grön vägg på gaveln av en bostadsfastighet. Finansieringen av driftutgifterna står mediebyrån Citrus Media för, i form av en reklamskylt mitt på husgaveln. Den lodräta trädgården går under namnet BGreen-it Living Wall och är utvecklad av BG Byggros, specialister på gröna väggar och tak.

 

bild
Utöver att vara vacker för ögat, fungerar väggen även som klimatskärm, bullerdämpare och är en perfekt lösning för att hantera regnvatten. Bild: Byggros

Regnvattenhantering har aldrig varit vackrare

Utöver att vara en estetiskt tilltalande lösning gör väggen många bra saker för både klimat och samhälle. Bland annat ökar BGreen-it Living Wall biodiversiteten i staden och fungerar som en klimatskärm som håller värmen inne om vintern och minskar värmepåverkan under sommaren. Samtidigt förbättrar växterna luftkvaliteten genom att omvandla CO2 till syre, och hjälper även till att minska ljud- och bullernivåer.

Dessutom är den gröna väggen en perfekt lösning för att hantera regnvatten. Väggen består nämligen av så kallade växtmoduler med inbyggd vattenreservoar. Det betyder att väggen samlar upp regnvatten från taket och använder det till bevattning. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna har fyllts upp, fördelar sig vattnet från rad till rad – tills det kommer hela vägen ner till botten. Jorden absorberar det vatten som behövs, medan överskottsvattnet återförs till botten av väggen och ner i avloppen. Utöver att styra vatten- och gödningsmedelstillförseln automatiskt, kan vattenreservoaren dessutom användas till att komplettera med vatten under perioder då det inte finns tillräckligt med regnvatten.

Systemet styrs med hjälp av en app och erbjuder möjligheten för fler användare att följa med i vattenförbrukningen. I appen kan användarna även få en notifikation via sms eller mail om något inte fungerar som det ska, vilket försäkrar att ingenting faller mellan stolarna.

Byggros hjälper dig gärna

Hos Byggros hittar du ett team av experter med specialkunskap inom gröna växtväggar och gröna tak, som kan hjälpa dig att skapa vackra, effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla byggnader och arkitektoniska utmaningar.

Läs mer om BGreen-it Living Wall här. https://www.byggros.com/se/grona-vaggar-1

Kontakta Byggros här. https://www.byggros.com/se/vaart-forsaljningsteam