Väderskydd motverkar att fuktsanering blir en byggmetod

Väderskydd Layher Keder XL, 43 meters spännvidd över Maja Beskowskolan i Umeå Fotograf: Sune Grabbe

För att nå klimatmålen är intresset stort för att bygga höga hus i trä, och fler och fler hus byggs i KL-trä. Eftersom trä är ett organiskt material påverkas det negativt av yttre faktorer som nederbörd, varför projekten bör skyddas av ett tätt väderskydd redan från första spadtaget.

Mycket kan ske under ett byggprojekt, från offert och upphandling till produktion och färdigställande. När byggnationen består av organiskt material bör det skyddas av ett väderskydd med hög kvalitet som säkerställer att ingen fukt byggs in. Projekt där fuktsanering används som byggmetod medför stora risker både under och efter byggnationen. Genom att ta hjälp av en diplomerad fuktsakkunnig, som är delaktig under hela projektet och som företräder byggherren eller entreprenören, säkerställer man rätt kravställning runt väderskydd, en torr produktion och därmed också goda förutsättningar för efterföljande förvaltning.

Väderskydd för olika förutsättningar
Genom tekniska lösningar som dubbla takstolar och fackverksbalkar kan även öppningsbara väderskydd byggas med spännvidder över 40 meter. Det finns flera olika typer av väderskydd men tre vanliga lösningar är:

  • Väderskydd på fasadställning som förankrats i befintlig byggnad under väderskydd, ex. vid takarbete.
  • Väderskydd som är delvis fristående som monterats på fasadställning som förankrats till viss höjd, ex. vid tillbyggnad av fler våningar på ett befintligt hus.
  • Väderskydd som med breddad bas och ballast är helt fristående, ex. vid nyproduktion som väderskyddas från start.

Expertis inom väderskyddsbranschen
Att i ett tidigt skede kontakta en ställningsentreprenör som har erfarenhet av väderskydd kan underlätta valet av väderskydd, form och konstruktion eller direkt till en tillverkare som Layher eller en teknisk konsult.

- Vi på Layher har tillverkat och konstruerat väderskydd sedan 1980-talet. 2011 introducerades det öppningsbara Layher Keder XL som också tillåter stora spännvidder. Vår tekniska support hjälper till med kundrådgivning till ställningsentreprenörer och byggföretag, men också till tekniska konsulter och byggentreprenörer. Många frågor rör ovanliga geometrier och fristående väderskydd. Till exempel är sadeltak inte alltid ett givet val, ibland är pulpettak bättre, ibland kan polygontak vara ett alternativ. Asymmetriska tak är heller inte helt ovanliga och många tak behöver vara öppningsbara. Beställare och fuktsakkunniga hör också av sig för att få råd om hur de ska väderskydda komplexa projekt, kravställande för väderskyddad produktion eller tips på erfarna ställningsentreprenörer för montage, berättar Per Hammar, teknisk chef på Layher AB.

Layher har tagit fram monteringsinstruktioner och många typfall med vanligt förekommande konfigurationer där exakt tryck mot underlag ges eller information om vilken kraft förankringarna utsätts för. I fallen med fristående väderskydd redovisar typfallen exakt vilken ballast som krävs. Även om typfallen inte alltid överensstämmer exakt med vad man planerar att uppföra ger de omedelbart en uppfattning om storleken av ballast, förankringskrafter och upplagskrafter.

Torrt bygge
Genom att använda väderskydd skyddas organiska material från fukt och mikrobiell påväxt, regn och snö hindrar inte den dagliga produktionen, vilket ger ett effektivt bygge och en bättre arbetsmiljö. Torra byggen ger en hög kvalitet och säkerhet under byggnationen. Väderskydd motverkar att fuktsanering blir en byggmetod, med de extra arbete, användning av kemiska produkter och osäkerhet som detta medför.

Säkra ställningar från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem och väderskydd där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer om väderskydd: 

Väderskydd Layher Keder XL

Tre typer av väderskydd

Din snabbguide till fristående väderskydd Keder XL