I Göteborg testas en ny gatumöbel

Här på Södra Larmgatan står nu denna prototyp av ny sorts gatumöbel. Illustration: LundbergDesign

Den nya gatumöbeln står på Södra Larmgatan mitt emot Pedagogen, på det som annars är två parkeringsplatser för bilar längs trottoaren. Bland annat här har Göteborgs Stad tidigare ställt ut det som på engelska kallas för parklets – på svenska ungefär miniparker – men detta har då varit sittgrupper, odlingslådor och liknande som snickrats ihop just för det tillfället.

Nu handlar det istället om att Göteborgs får testa en ny typ av byggsats som ska hjälpa till att göra det enklare att ge stadsgator mer liv och rörelse.

- Vi tror att denna gatumöbel kommer att uppfattas positivt av göteborgarna och bli ett bra tillskott även för näringsidkare och butiker, säger Helena Karlsson Haner, planeringsledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Flera städer provar gatumöbeln

Byggsatsen har tagits fram i ett innovationsprojekt som leds av Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes, och finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Protypen testades i höstas i centrala Stockholm och nu alltså på Södra Larmgatan i Göteborg. Här ska den ska stå åtminstone fram till maj i år och utvärderingar får visa om den sedan kan bli kvar över sommaren eller istället ska testas på en annan plats i staden. Samtidigt testas andra delar av byggsatsen bland annat i Helsingborg.

Med hjälp av byggsatsen kan städer snabbt placera ut sittplatser, lekredskap utegym, växtbäddar, cykelställ eller annat utifrån invånarnas behov.

Även platser för elsparkcyklar

- Detta är också ett bra sätt att kunna prova en lösning för att parkera elsparkcyklar, säger Helena Karlsson Haner på trafikkontoret i Göteborg.

    Byggsatsen består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som placeras ovanpå. Tanken är att nyttja stadens yta på ett smart sätt och med hjälp av byggsatsen ge mer plats för människor och funktioner som behövs i stadsmiljön.