Den femte fasaden: Gröna tak väcker liv i urbana miljöer

Gröna tak, även kallade sedumtak, är klimatvänliga och ger större biologisk mångfald i städer.

Sverige växer så att det knakar. Den ökande urbaniseringen har sina fördelar, men som konsekvens bygger vi ofta över jordbruksmark och naturmiljöer. Därför är det viktigt att hitta nya sätt att ersätta den förlorade grönskan. Ett sådant är att skapa gröna oaser genom att utnyttja den femte fasaden: taket. Det säger BG Byggros, experter på gröna lösningar.

Det är bevisat att gröna omgivningar ökar ens trivsel och välbefinnande. Men när städerna växer sig tätare, behöver vi allt grönare lösningar. Därför säger BG Byggros att det är dags att vi börjar titta uppåt, så att man inte glömmer byggnadens femte fasad – nämligen taket.

 

bild
När städerna växer sig tätare, behöver vi allt grönare lösningar. Därför säger BG Byggros att det är dags att vi börjar titta uppåt, så att man inte glömmer byggnadens femte fasad – nämligen taket.

 

Gröna oaser i betongdjungeln

Idag ställs det höga krav på hållbarhet och CO2-neutralitet i byggandet. Boverket har, i samarbete med Naturvårdsverket, exempelvis tagit fram en vägledning om hur stadsgrönska bör integreras i planeringen, byggandet och förvaltningen av städer och tätorter. Därför har gröna miljövänliga tak blivit en efterfrågad modern taklösning.

Gröna tak, även kallade sedumtak, är klimatvänliga och ger större biologisk mångfald i städer. Ett grönt tak med en varierad sedumvegetation är både vackert och praktiskt, samtidigt som det optimerar dagvattenhanteringen. Det gröna taket kan nämligen absorbera hälften av allt regnvatten och avlastar därmed avloppet. Torbjörn Bloom, konsult hos BG Byggros, berättar:

- Gröna tak fungerar som stadens lungor, precis som ett parkområde kan göra. Med ett sedumtak kan stadens dagvattenhantering optimeras, samtidigt som det bidrar till en ökad biologisk mångfald och förbättrar såväl luftkvaliteten som omgivningens estetik. I tätbebyggda stadsområden fungerar gröna tak även som grönskande rekreationsområden nära hemmet, något som är A och O i områden där parker inte är ett alternativ. Du kan helt enkelt skapa små gröna oaser, mitt i staden.

BGreen-it – ett komplett system för blomstrande tak

BGreen-it är BG Byggros allt-i-ett backsystem, som innehåller alla komponenter till uppbyggnaden av ett grönt tak i samlad lösning. Sedummattorna tillverkas i cirka 100 x 78 cm med en fröblandning som är speciellt utvecklad för att passa det skandinaviska klimatet.

Som ett alternativ till färdiga sedummattor kan ett grönt tak planteras med sedumpluggar eller sedumspiror, vilket gör det möjligt att skräddarsy takets utseende genom att kombinera olika sedumarter i grupper efter utseende, blomning och lokala förhållanden.

Torbjörn Bloom avslutar:

- På Byggros har vi över 20 års erfarenhet av konstruktion av gröna tak. Den erfarenheten har vi använt för att skapa BGreen-it gröna taklösningar, som är ett antal kompletta uppbyggnader för gröna tak, sedumtak och takträdgårdar. Men det är inte alltid att våra standarduppbyggnader av BGreen-it är den optimala lösningen. Då tillhandahåller vi gärna individuella lösningar i stället, och hjälper gärna till hela vägen från första idé till färdigt projekt.

 

För mer information om gröna taklösningar från BG Byggros, läs HÄR!

För rådgivning och hjälp med ditt nästa projekt, kontakta BG Byggros HÄR!